Fælles modstand mod G-8 topmødet – Leve den internationale solidaritet!

Udtalelse fra Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Lederne for de otte stormagter mødes i Heiligendamm i Nordtyskland under massiv politibeskyttelse.

De har tænkt sig at diktere deres lov over hele kloden og påtvinge den imperialistmagternes interesser – imod arbejderne, alle arbejdende, bønderne og verdens folk.

De snakker om at mindske forureningen, men det er dem – repræsentanterne for monopolerne – som forurener.

De foregiver mindske fattigdommen, men det er dem som organiserer udplyndringen af de afhængige landes rigdomme og høster profit på deres gæld.

De taler om fred, men det er dem, som militariser planeten og udløser krige for nyopdeling af markeder og indflydelsessfærer; det er dem, som angriber folkene og lande som Irak, Afghanistan, og i morgen måske Iran.

De snakker om demokrati, men de opretter politistater, som kriminaliserer alle protester imod den nyliberale orden.

Vi kæmper for den umiddelbare sløfning af 3. verdens landenes gæld sammen med alle de organisationer, som tager afstand fra dette topmøde af udbyttere, af udplyndrere af rigdomme og krigsmagere. Vi tager afstand fra og bekæmper den nyliberale politik overalt.

Vi retter en appel om at udvikle den indbyrdes solidaritet mellem arbejderne og folkene i hele verden og til at forstærke kampen imod imperialismen og dens nyliberale politik.

Ja – en anden verden er mulig og helt nødvendig

Alternativet er socialisme

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer – ICMLPO

Maj 2007

www.cipoml.net

http://www.apk2000.dk/ikmlpo/ikmlpo.htm

Netavisen 2. juni 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne