G8- imperialister, vi er på vej!

– Who’s gonna stay at home, when the revolution aries fight in the streets ? (Bob Marley)

Af autonom info-service

Den 6.-8. juni 2007 mødes regeringerne fra verdens 7 vigtigste industrilande: Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Japan, Canada, USA samt Rusland på kurstedet Heiligendamm i udkanten af den lille østersøby Bad Doberan, 25 km fra Rostock.

EU-kommissionen og politikere fra mange lande samt koncernchefer vil deltage som iagttagere, lobbyister og rådgivere i dette stort anlagte G8-møde.  

Modstandere fra hele verden vil i aktionsugen frem til G8-mødet på forskellig vis udtrykke deres modstand mod de imperiale magthaveres repræsentanter. Aktionsugen, der løber af stablen fra d. 2. – 8. juni 07 vil være præget af kreativ mangfoldighed, uberegnelighed og aktionsenheder på kryds og tværs. Et væld af tyske, globale og regionale initiativer forbereder i denne tid en skarp velkomst til de politisk hovedansvarlige for krig, fattigdom og økologiske katastrofer.

For den lokale befolkning i området omkring kurstedet Heiligendamm har det kommende topmøde forlængst forandret den ellers så afslappede stemning. Flere og flere politienheder kommer til byen og med deres intensive ”hus-til hus – informationskampagner” advarer de lokalbefolkningen mod de tilrejsende ”ballademagere”. Dertil kommer en masse tekniske afspærringer, der æder sig ind på det smukke landskab som en skæbnesvanger skygge. I et vidtstrækt område omkring Bad Doberan foretages der systematisk vejkontrol og registrering af personer, der færdes i området.

Op til 17.000 politibetjente vil i dagene omkring topmødet være i konstant indsats under ledelse af en til lejligheden dannet særlig operationsenhed med det besynderlige navn ”Særlig Opbygnings Organisation KAVALA” (Besondere Aufbau Organisation BAO – KAVALA). Dertil kommer omkring 2000 strissere fra forbundskriminalpolitiet (BKA), politiets efterretningsvæsen (Verfassungsschutz) og talrige undercoveragenter samt et større, ukendt antal sikkerhedsfolk fra andre lande. Ifølge Finansministeriet i Schwerin, der er hovedstad i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern, vil disse bombastiske sikkerhedsforanstalninger koste 92 millioner Euro (690 millioner kroner).

No-Go-Area

Et 13 km langt hegn af stål og Nato-pigtråd afskærmer hele østersøkurstedet Heiligendamm. Ifølge lederen af politiets specialenhed ”Kavala”, Knut Abramowski, vil der blive oprettet en 5- 10 km bred ”rød” sikkerhedszone rundt omkring stålhegnet. Dette er ”No-Go-Area”. Mecklenburg-Vorpommerns regering har i januar i år givet politiets specialenhed politisk beføjelse til at fungere som forsamlingsbevilgende myndighed for regionen omkring Bad Doberan, Güstrow og byen Rostock i perioden 25. maj – 15. juni 07.

Hansebyen Rostock, der kun ligger 25 km fra topmødets konferencested Heiligendamm, er med sine næsten 200.000 indbyggere Mecklenburg-Vorpommerns største by. Der er her, den logistiske organisering af de mere end 100.000 forventede demonstranter praktisk finder sted. Ifølge arrangørene bag protesterne udviser forvaltningsapparaterne i Rostock og Bad Doberan en uudtalt modvilje mod at være behjælpelige. Således har bybureaukratiet indtil nu nægtet at stille areal til rådighed for modstandscamps. Selv borgerlige medier bragte i marts i år forsideartikler, hvori de under overskrifter som f.eks. : ”Gebt den Protest Campflächen!” krævede, at kommunen stiller arealer til rådighed for de tilrejsende demonstranter.

Byen Rostock blev i 1992 kendt i hele verden, da nazihorder og tysk-nationale bøller angreb flygtninge og invandrere med bål og brand. Mens byens politi passivt så til eller handlede totalt hjælpeløst, brændte nazierne og deres nationale allierede flygtningecentre ned og stormede invandreres boliger. Resultatet var en masseflugt blandt udenlandske borgere i Rostock. Tililende grupper af venstreradikale antifas kunne forhindre nogle af de værste overgreb i dette omfattende progromhysteri, som ikke var set siden naziernes nederlag i 1945.

Sightseeing ved afspærringen:
interpool.tv
(klik på ”win high”)
http://www.interpool.tv/artikel/682/0

Hvad går G8-topmøder egentlig ud på?  

Et strejftog gennem G8`s historie

I 1975 dannedes ”Gruppen af 6” , som siden da har afholdt et årligt ”økonomisk verdenstopmøde”. Kort efter dannelsen stødte Canada til og Rusland blev forrige år medtaget som ”tilknyttet” repræsentant. Hvert deltagende land skifter til at udøve formandsskabet for et år ad gangen. Topmøderne er informelle og uden politisk mandat for at muliggøre behandling af globale temaer og problemer i et ”afslappet atmosfære”.

Via G8-mødernes afgørende indflydelse på institutioner som Verdensbanken blev liberaliseringen af verdenshandlen realiseret med nedbrydning af told- og handelsbarrierer. På G8-topmødet i 1990 blev forudsætningen for dannelsen af Verdenshandelsorganisationen WTO skabt. I en presseerklæring fra dette topmøde blev det slået fast, at ” de politiske og økonomiske friheder er tæt forbundet med hinanden” . Utvetydigt var dette møntet på de multinationale koncerners frihed.

Mens kun 13,5 procent af verdens befolkning lever i G8 staterne, kontrollerer disse over 50 procent af verdenshandlen og den globale økonomiske produktion. 80 procent af den samlede rustningsindustri er placeret i G8-landene. De står for udstødningen af 45 procent af jordens drivhusgasser.

G8 regeringerne har ingen reelle intentioner om at støtte en udvikling, der gavner de store dele af jordens befolkning eller klimabeskyttelsen. Det internationale handelskammer – et lobbyistforbund for de multinaltionale koncerner, hvis ledelse består af forhenværende chefer fra

Nestlé, Vivendi, Hoechst, Ericsson, m.fl., holder ved alle G8-topmøder et oplæg, som refererer koncernernes prioriterede aktuelle ønsker, som de forventer bliver fulgt op af G8-regeringerne.

Forud for topmødet arrangeres en del mindre topmøder med specifikke temaer:

Den 18. og 19. maj mødes G8 landenes finansministre i Schwielosee.
Den 30. maj, umiddelbart før G8-topmødets start, mødes G-8 landenes udenrigsministre, deriblandt den amerikanske krigsminister Condolezza Rice, i Potsdam.

På G8 topmødet i Heiligendamm er hovedtemaerne i år :

Afrika og Udviklingen – Klima og Energi – Intellektuel ejendomsret og patentregler

Netavisen 2. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne