De filippinske kommunister fordømmer arrestationen af Satur Ocampo og arrestationsordren for 51 andre

Ved Filippinernes Kommunist Parti (FKP) Informationsbureau
17. marts 2007

Filippinernes Kommunistiske Parti fordømmer Arroyo-regimets arrestation i går (!6. marts) af Bayan Munas parlamentsrepræsentant Satur Ocampo og arrestationsordren for 51 andre -altsammen baseret på opdigtede anklager.

Ocampo blev arresteret lige efter han i går gik til Højesteretten for at undersøge indholdet i anklagerne imod ham og krævede, at arrestationsordren, der blev udstedt af den regionale domstol i Leyte tilbage samt at den grundløse kriminalproces imod ham blev indstillet. Ocampo og hans advokat forbereder modanklager imod Arroyo-regimets sikkerhedsstyrker, der vil vise, at disse fabrikerer ‘beviser’ for at understøtte de grundløse anklager. Højesteret har fastlagt den 23. marts til høring i Ocampos klagesag.

CPP talsmand Gregorio ”Ka Roger” Rosal fremsætter følgende udtalelse:

“Filippinernes Kommunistiske Parti fordømmer Arroyo-regimets arrestation af Bayan Muna’s repræsentant Satur Ocampo og truslen om at arrestere 51 andre.

Ocampos arrestation baserer sig på fabrikerede mordanklager om påståede drab på mistænkte regerings-infiltratorer for mere end to årtier siden. De ‘kendsgerninger’, som er fremlagt af Arroyos sikkerhedsstyrker er værdiløse og benytter sig af fabrikerede ‘beviser’, som igennem tiden er blevet brugt og genbrugt ved adskillige andre falske anklager.

Arrestationen af Ocampo er bestilt arbejde fra regeringspartiet til dets hemmelige politi, dets Legal Action Group (IALAG) og dets ‘sikkerheds dagsordener’. Vi holder Gloria Arroyos nationale sikkerhedsrådgiver, IALAG-leder Norbert Gonzales, justitssekretær Raul Gonzales og andre fascistiske topembedsmænd fra Arroyo-regimet for hovedansvarlige for forfølgelsen af parlamentsmedlem Ocampo, lederen af Bayan Anakpawis, kvindepartiet Gabriela og andre progressive partier og organisationer.

Det er alt sammen led i Arroyo-regimets forsøg på at modstå den patriotiske og demokratiske bevægelses voksende styrke, og for at smide dem væk fra den legale og parlamentariske arena og hindre dem i at vinde valgene i maj måned. Arroyo-regimet er rædselsslagten over de progressive partiers voksende popularitet. Arroyo-regimets desperate forsøg på at diskvalificere og lemlæste Bayan Muna og de andre progressive parti-lister og organisationer er især beregnet på at forhindre deres forventede sejre ved de kommende valg.

Arroyo-regimets intensiverede angreb imod de progressive organisationer, partier og ledere er desuden en følge af dets store prestigetab i forhold til den fremadskridende folkekrig og den række af sejre, som er opnået af Den Nye Folkehær (New Peoples’s Army) i dens taktiske offensiv. Drabene på aktivister og angrebene på ubevæbnede civile er desperate terrorhandlinger. Ocampos arrestation og arrestationsbefalingerne for andre organisationer og deres ledere er intimt forbundet med denne strøm af illegitime likvideringer, tilfangetagelser og andre ryggesløse, fascistiske angreb imod dem.

Det er disse progressive patriotiske og demokratiske kræfter, som er de mest opofrende og stålsatte i kampen for det filippinske folks og især de arbejdende massers interesser. De udstiller Arroyo-regimets lakajvirksomhed (over for den amerikanske imperialisme, kpnet), bekæmper løgnene, råddenskaben og fascismen, og mobiliserer det filippinske folks masser til at vælte og udskifte dette regime. Derfor er Arroyo-regimet og dets fascistiske embedsfolk ude imod dem.

Men reaktionen på arrestationen af Ocampo og de skingre angreb på de demokratiske kræfter, partier og ledere vil kun føre til, at det fascistiske Arroyo-regime vil blive mødt af et styrket folkeligt had og at folkets sympati for de demokratiske og patriotiske kræfter vokser.  Aldrig er der – siden Marcos’ fascistiske diktatur var på sit højeste- sket så store brud på menneskerettighederne på Filippinerne, som søges holdt skjult i hele vores nation og på verdensplan.

Filippinernes Kommunistiske Parti står sammen med det filippinske folk og det internationale samfund i kravet om omgående løsladelse af parlamentsmedlem Ocampo fra regimets fængsel.  Vi slutter ligeledes op om det filippinske folks og det internationale samfunds krav om at løslade PM Rispin Beltran, som er blevet uretmæssigt og illegalt tilbageholdt i mere end et år – nu baseret på falske anklager for oprør.

Ansigt til ansigt med den stigende undertykkelse og fascisme fra Arroyo-regimets side gentager FKP sine instrukser til Den Nye Folkehær om at intensivere dens taktiske offensiv over hele landet og gennemføre en hel række større angreb på regimet og dets væbnede styrker som gengæld for de omfattende blodsudgydelser og de fascistiske forbrydelser, som disse har begået imod det filippinske folk.

Netavisen 19. marts 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne