Holland: Nej til nyliberalisme

Tilbagegang for den nyliberale regering og socialdemokratiet. Kæmpe fremgang for Socialistpartiet (SP) der tredoblede sine pladser i parlamentet – men også markant fremgang for det nye fremmedfjendtlige parti Frihedspartiet PVV, der dog er sket på bekostning af den højreeksteme Liste Pim Furtuyn. Det er overskrifterne ved det hollandske valg i onsdags.

Valget afspejlede den hollandske befolknings øgede modstand mod den nyliberale offensiv. En modstand der tidligere har vist sig ved nogle af de største massedemonstrationer i Europa og ved det massive hollandske Nee ved EU-folkeafstemningen, der var med til at sætten en stopper for en ny EU forfatning.
Valgresultatet er udtryk for en markant venstregående bevægelse men også en polarisering med fremgang for højreorienterede fremmedfjendske kræfter.

Valgresulatet og regeringes tilbagegang betød at regeringen har mistet sit flertal, og at det vil blive mere end vanskeligt overhovedet af få etableret en flertalsregering.

Den nuværende regering bestående af de nyliberale partier Kristendemokraterne CDA og de Højreliberale WD har været hovedarkitekter for gennemførelse af den EU harmoniserede nyliberale politik i Holland. En politik der kendes alt for godt i Danmark med Fogh regeringens offensiv på social velfærd og støtte til krig – Holland har store troppestyrker i Afghanistan.

Den helt store vinder var Socialistpartiet SP der 3 doblede sine pladser i Parlamentet, så de nu har 25 ud af 150 pladser.
Partiet er uden tvivl blevet honoreret for deres holdning mod de sociale nedskæringer og modstanden mod forslaget om ny EU-forfatning.
Arbejderpartiet AP der har været i “oppossition” har tilsvarende fået afregning for deres deltagelse i kampagnen for en ny EU forfatning og en politik som ikke har været en reel opposition til regeringenss nyliberale angreb og de er gået tilbage så de nu har 33 pladser i parlamentet.

Det fremmedfjendske klima regeringen også har været med til at oppiske har også givet markant fremgang til det stærkt højreorienterede og fremmedfjendske Frihedsparti, PVV der kom ind i parlamentet med 9 pladser. Pladser der dog er opnået på bekostning af den højreekstreme Liste Pim Furtuyn-som blev verdenskendt efter drabet på Pim Furtuyn- og som mistede sine 8 pladser.

Som noget nyt kom et dyrerettighedsparti ind med 2 pladser.

De grønne fik seks pladser og det kristne unionsparti ligeledes 6 pladser.

Kabalen for overhovedet at få dannet en regering i Holland er gået igang og kan ifølge iagttagere vare uger.

Men uanset hvilken regering der kommer til, er det helt tydeligt at fremtiden ligger i at udnytte valgresultatet til at styrke den udenomsparlamentariske kamp.

Der bliver brug for en styrkelse af arbejdet i basis, blandt den arbejdende befolkning, der bl.a. vender sig imod sociale nedskæringer og krigsdeltagelse.
Imod en liberal offensiv som valgresultatet afspejler, det hollandske folk er mere end trætte af.

       Netavisen 24. november 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne