Løsriv Mr. Fogh fra Mr. Bush – Af FMN Folkebevægelsen mod Nazisme

Efter en grundig drøftelse af den danske deltagelse i den USA-styrede krig og besættelse i Irak vedtog Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN) på sit ordinære landsmøde 10. juni i København vedstående erklæring.

FMN opfordrer folketingsmedlemmerne til at skrotte den uautoriserede, private clearingaftale og til at trække de danske tropper hjem fra Irak og Afghanistan.

På årsmødet aflagde formanden Ebbe Klausen og Frede Klitgård fra sekretariatet beretning om det forløbne års begivenheder og kommende aktiviteter. Disse beretninger blev godkendt efter debat. Det samme var tilfældet med regnskabet. Bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.

Forlorne demokrater

Den 21. marts 2003 er gået ind i historien som de danske krigsfor­bryderes dag. Da sandheden er krigens første offer, er det betyd­ningsfuldt at fastholde, hvorledes det gik til, at Danmark brød med umindelige tiders politik og gjorde sig til deltager i USA’s ulovlige, ikke-erklærede angrebskrig imod Irak.

50 folketingsmedlemmer bøjede sig ikke for presset og ville ikke give grønt lys for at udbrede ‘Demokrati a la Vest’ ved at lade bomber og granater hagle ned over de sagesløse indbyggere i et land, Danmark ikke havde noget udestående med.

Af de 179 folkevalgte og lønnede folketingsmedlemmer var kun 111 til stede i salen, da Folketinget med kun 61 (!) stemmer vedtog at kaste Danmark ud i den folkeretsstridige krig uden mandat fra de Forenede Nationer (FN) og sende dansk ungdom til et fjernt land for at kæmpe for andres interesser.

68 medlemmer deltog ikke i afstemningen. De havde skulket fra deres naturlige pligt til at give deres mening til kende i det mest betyd­ningsfulde af alle betydningsfulde spørgsmål: Krig eller fred. Hvorfor sidder de ellers i landets højeste parlamentariske forsamling?

De 68 deltog i en såkaldt clearingsaftale.

Bestemmelserne om en sådan findes overhovedet ikke i Folketingets ellers lange og meget
detaljerede forretningsorden. Der er således tale om en helt uofficiel overenskomst, hvorefter fraværende medlemmer fra regeringspar­tierne opvejes af et tilsvarende antal fraværende medlemmer fra oppositionen. Den uofficielle karakter understreges af, at clearing-aftaler ikke administreres af Folketinget og dets ‘apparat’, men af partiernes gruppesekretærer.
For nylig var alle folketingsmedlemmer på plads, da enliges ret til kunstig befrugtning blev debatteret. Den sag overskyggede altså spørgsmålet om krig og fred.

I de forlorne demokraters organiserede pligtforsømmelse deltog folk som f.eks. Naser Khader (radikal) og Pernille Rosenkrantz-Theil og Søren Søndergård (Enhedslisten).

FMN opfordrer alle folketingsmedlemmer til at tilslutte sig modstanden imod dansk deltagelse i USA’s krig:

1. Følg Italiens og en lang række andre landes eksempel.

2. Løsriv mr. Anders Fogh Rasmussen fra mr. Bushs favntag og deres fælles optræden som verdens enerådende og uindskrænkede herre.

3. Træk Danmark ud af den uerklærede krig og besættelse, FN har stemplet som ulovlig.

4. Træk alle danske tropper hjem fra Irak og Afghanistan nu.

Netavisen 20. juni 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne