‘Franske tilstande’ i Chile

Af Kommunistisk Politik/Autonom Infoservice

Protestbølgen med krav om væsentlige uddannelsesreformer fortsatte i Chile, da elever den 5. juni påbegyndte en landsomfattende strejke.

Der var protester over hele landet, og i hovedstaden Santiago rapporteres om store sammenstød med politiet, mere end 100 sårede og flere hundrede arresterede.

Elevorganisationen ACES har opfordret Chiles mere en million skoleelever og studerende til at deltage i en ‘social strejke’ for at reformere hele skolesystemet. Det blev etableret under Pinochets fascistiske diktatur (1973-1990), som var en prøveklud for nyliberalistiske ‘reformer’, også i international sammenhæng.

Strejken støttes af mere end 100 sociale og folkelige organisationer.
Blandt elevernes krav til Michelle Bachelets regering er gratis transportmuligheder til og fra skolerne, gebyrfri indskrivning på landets universiteter samt forkortelse af den nuværende 8-timers skoledag.

Protesterne brød ud, efter forhandlingerne mellem elevernes repræsentanter og ‘centrum-venstre’-regeringen under ledelse af den nyvalgte socialdemokratiske præsident Michelle Bachelet var brudt sammen. Mange skoler og uddannelsessteder blev besat og undervisningen indstillet de fleste steder i landet.

Gymnasiebesættelse:
Stole som barrikademur

Studenternes organisationer og flertallet blandt universiteternes personale erklærede deres solidaritet med skoleelevernes krav og proklamerede en landsdækkende 24-timers strejke den 29. maj. Den 30. maj gennemførtes den hidtil største demonstration af elever og studerende i 34 år.

De blev mødt med massiv politiundertrykkelse ‘for at forhindre franske tilstande’. Mere end 1.000 blev arresteret, og præsident Bachelet så sig tvunget til at fyre Santiagos politichef pga. korpsets brutalitet.

Den 1. juni foretog Bachelet-regeringen en række indrømmelser: adgangen til universiteterne skulle være gratis, der skulle være gratis transport for fattige studerende – og hun lovede at se på en gennemgribende reform af hele uddannelsessystemet. Den 3. juni afviste elevorganisationerne præsidentens tilbud og opfordrede til en ny protestdag den 5. juni.

Den chilenske elevrevolte har fået bred opbakning af faglige og sociale organisationer. Særligt aktivt er Mapuche-indianerne gået ind i protesterne. De gjorde samtidigt opmærksom på regeringens diskriminerende racistiske forskelsbehandling af dem. (Note 1)

Det er med andre ord ikke lykkedes den tre måneder gamle regering eller politiet at forhindre ‘franske tilstande’. Eleverne fastholder deres krav og kæmper videre – til trods for foreløbige indrømmelser fra Bachelet.

Se meget mere på
Indymedia Santiago

Note 1.
De fleste af landets 1,2 mio. Mapuche-indianere – ud af en samlet befolkning i Chile på 15 mio. – er flyttet til byerne, specielt til hovedstaden Santiago. De fleste lever under ekstremt prekære forhold: Mange kvinder arbejder under slaveagtige forhold for den chilenske middelklasse, mens mændene som oftest henvises til hårde og underbetalte job.

Mapucheindianerne er i dag fordrevet fra deres områder af store delvist udenlandsk ejede tømmerselskaber. De oprindelige skove med kaneltræer, sydbøg og araucarier, som leverede råstof til mapucheindianernes huse, naturmedicin og totem-pæle, er i dag erstattet af fyrretræsplantager, der dræner vandet og besprøjtes med kemikalier, som forgifter jorden. Alene under Pinochet-diktaturet fik mapucheindianerne frataget 400.000 hektar jord. Det traditionelle indianske fælleseje af jorden havde dårlige kår under diktaturet og er i dag ilde set af det meget neoliberalt prægede Chile.

Netavsien 8. juni 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne