Proklamation 1017 er en tyrannisk desperationshandling

Filippinerne:

Vil intensivere den folkelige VÆLT-ARROYO bevægelse

Pressemeddelelse den 25. februar 2006

Af Professor Jose Maria Sison

NDFP Politisk Chefrådgiver

Gloria M Arroyo har sat proklamation 1017 i værk for at forbinde en erklæring om statslig undtagelsestilstand og enevældig magt med en opfordring til tropperne om at undertrykke oprør. Med denne proklamation, påberåber hun sig at have magt til at forhindre fredelige forsamlinger, tilbagetrække demonstrations tilladelser givet ministerielt af lokale borgmestre, beordre ulovlige arrestationer, ophæve retten til at skrive og tale, og så videre.

Arroyo’s virkelige reaktionære mål med iværksættelse af proklamationen er at undertrykke de folkelige forsamlinger på landsplan i forbindelse med fejringen af 20 årsdagen for begivenhederne 22.-25. februar 1986 som resulterede i at Marcos blev styrtet. Hun er frygtelig bange for at de folkelige masseaktioner som er kritisk overfor hendes rådne og hadede regime skal opmuntre hendes egne militær-og politistyrker til at trække støtten til hende tilbage.

Man må sige hun har gennemført såkaldte præventive handlinger ved at beordre arrestation af militær-og politi officerer som er mistænkt for at være imod hendes regime, inddrager forsamlingstilladelser på landsplan og beordrer den voldelige spredning af folk ved fredelige forsamlinger. Proklamationen og dens umiddelbare konsekvenser demonstrerer at Arroyo er i gang med at tyrannisere folket og selv imod hendes eget militær-og politiofficerer som hun mistænker for at stå på folkets side.

Proklamation 1017 er en tyrannisk desperationshandling foretaget af en yderst isoleret gruppe, der har tilranet sig magten sammen med hendes lille klike. Det viser at Arroyo vil gå bane helt ud, herunder den blodige undertrykkelse af folket og hendes opponenter. Det er optakten til endnu værre tyranniske handlinger som vil komme hvis folket og den brede patriotiske enhedsfront af progressive og alle andre anti Arroyo styrker ikke handler prompte for at stoppe hende.

For at vælte Arroyo regimet kræver det at de legale patrioter, progressive og andre anti-Arroyo kræfter og deres allierede iblandt aktive og tidligere militær-og politistyrker gør deres bedste for at mønstre deres egen respektfulde opslutning og inddrager de brede folkelige masser i gigantiske masseaktioner i nærheden af præsidentpaladset og knudepunkter i den nationale hovedstad og i provinserne. Folket hader Arroyo regimet som marionetter for udenlandske interesser, valgsvindel, korruption, brutalitet og løgnagtighed.

Ifølge rapporter modtaget af forhandlingspanelet for Filippinernes National Demokratiske Front (NDFP) er den Nye Folke Hær (NPA) ledt af Filippinernes Kommunistparti (CPP) besluttet på at fortsætte og forstærke den revolutionære væbnede kamp ved at koncentrere dets ild imod militær, politi og paramilitære enheder som er dømt loyale overfor Arroyo regimet, fordi de ikke demonstrerer, at de er anti-Arroyo ved at hæve Filippinernes røde flag med den røde side opad og tillader tropperne at bære røde armbind.

Ifølge samme information, er CPP, NPA og NDFP ivrig efter dannelse af et revolutionært overgangsråd (overvejende bestående af patrioter og progressive) til at erstatte Arroyo regimet på et program for national selvstændighed og uafhængighed, virkeliggøre ægte landreformer og national industrialisering, fremme en patriotisk, demokratisk og videnskabelig kultur, og føre en uafhængig udenrigspolitik for fred og udvikling, og gennemføre aftaler og alliancer med de revolutionære kræfter imod fremmede og lokale undertrykkere og udbyttere.

Informationen åbenbarer at blandt oppositionspartierne- de legale kræfter i den nationale demokratiske bevægelse og i rækkerne af tidlige og aktive anti-Arroyo militær og politi officerer i den brede forenede front – er der et voksende fælles ønske om at danne et overgangsråd som kan forhandle en retfærdig og varig fred med NDFP med henvisning til rødderne for borgerkrigen. Ellers kan det USA dominerede herskende system af storkompradorer, godsejere, og korrupte regerings embedsmænd ikke blive væltet for at tilgodese et nyt Filippinerne som er ægte uafhængig, demokratisk, social retfærdig og fredelig.

oversat fra engelsk ved Netavisen

Netavisen 25. februar 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne