Folkebevægelsen mod EU: Plan U for et bedre Europa

Folkebevægelsen mod EU afholdt i weekenden den 26.-27. november 2005 sit årlige 2-dages landsmøde i Gladsaxe. Det vedtog bl.a. en Plan U for et bedre Europa. Holdningen til den proklamerede folkelige debat om Europas fremtid var det væsentligste omdrejningspunkt for diskussionerne.

Lørdag den 27. november oplevede to politiske landsmøder i Danmark at få besøg af Statsministeren. Det ene af dem var Folkebevægelsen mod EUs landsmøde i Gladsaxe. Det andet var partiet Venstres.

Gæsten på landsmødet

Allerede den 26. juni inviterede Folkebevægelsens forretningsudvalg Anders Fogh Rasmussen til en åben debat om Europas fremtid på efterårets landsmøde. Den 11. juli svarede hans personlige sekretær, at statsministeren ”har desværre ikke mulighed for at deltage grundet allerede planlagte aktiviteter”.

”Men det skal ikke forhindre os i at få Statsministeren med på vores landsmøde samtidig. Det har tegneren Carsten Graabæk hjulpet os med”, sagde Henning Mortensen og Ditte Staun, da de overrakte den danske træskopris til Graabæk under overværelse af en farvelagt udgave af hans kendte figur i fuld størrelse:

 ”Han får prisen, fordi han på en lunefuld måde jævnligt får udtrykt den bekymring overfor EU som er udbredt i befolkningen –  ikke kun i Danmark, men i hele Europa”.

Carsten Graabæk takker for Træskoprisen
Bag ham Hnenning Mortensen og Ditte Staun

Efter at gæster fra Nei til EU i Norge, Folkrörelsen Nej till EU og det internationale EU-kritiske netværk TEAM overbragte hilsner til landsmødet, blev der overrakt internationale træskopriser, som blev delt mellem repræsentanter for de to befolkninger, der stemte nej til EU-grundloven i sommer.

Den franske gymnasielærer Etienne Chouard fik prisen på baggrund af den betydning hans analyse af traktat-teksten fik for folkeafstemningen i Frankrig. 
”Når man har læst teksten, kan man ikke stemme andet end nej”
, sagde han i sin takketale.
Medlem af EU-parlamentet for det hollandske socialistparti Kartika Liotard kvitterede for træskoene ved at sige i sin takketale, at danskernes mangeårige kritik af EU har inspireret til kampagnen for det hollandske nej.

Den danske træskopris er tidligere gået til blandt andet tegneren Roald Als, juristen Bjørn Elmquist og tidligere forbundsformand Hardy Hansen. Den internationale træskopris er tidligere gået til blandt andet medlem af det færøske lagting Høgni Hoydal og formand for organisationen “For estisk selvstændighed – Nej til EU” Uno Silberg.

‘Verden har brug for et bedre Europa’, konstatererde Folkebevægelsen i en udtalelse fra landsmødet:

Verden har brug for et bedre Europa

Det er på høje tid, at Danmark genvinder sin stemme internationalt, ved at træde ud af EU. Det viser forhandlingerne op til WTO-topmødet i december.
FN´s udviklingsprogram har slået fast, at EUs toldmure er en større barriere for udviklingen end de rige landes svage udviklingspolitik.
Alligevel har EUs handelskommissær Peter Mandelson udtalt: ”Vi har i EU ikke behov for at blive belært om, hvad vi bør gøre….”
Hans udtalelse var en reaktion på kritikken af Unionens handelspolitik, blandt andet fra flere asiatiske lande.

EUs handelsmure er både til skade for de fattige lande, for forbrugerne i Danmark og for dele af dansk erhvervsliv. Det gælder både EUs antidumpingtold, EUs handelsmure og –barrierer indenfor landbrug og tekstilområdet. Det værste er dog EUs eksportstøtte til egne varer.

Danmark skal kunne gå foran med eksemplets magt. Uden for EUs toldunion kan vi skabe en retfærdig handelspolitik og arbejde internationalt for en socialt og miljømæssigt bæredygtig verdenshandel, der respekterer landenes ret til selvforsyning med mad.
Verden har brug for et bedre Europa.

Fogh på Venstres landsmøde: De danske undtagelser skal væk inden 2015

Fra det andet landsmøde med statsministerens deltagelse kom der helt andre toner:
De danske undtagelser i EU skal væk inden 2015. Sådan lød Anders Fogh Rasmussens vision fra Venstres landsmøde i weekenden.

– På Venstres landsmøde lagde statsminister Anders Fogh Rasmussen op til at Danmark inden 2015 skulle være med i euroland, EU-militæret og unionens overnationale retspolitik. Dette er en meget upassende udtalelse fra statsministeren i en situation, hvor regeringen og Folketinget har indgået en aftale med Folkebevægelsen mod EU og den øvrige nej-side om en dansk debat under EUs såkaldte tænkepause, konstaterer Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

– Hvis landets statsminister allerede på forhånd konkluderer udfaldet af tænkepause-debatten, så viser han, at han ikke har til hensigt at lytte til den folkelige kritik mod EU og EUs udvikling – og dermed svækker han tilliden til hele idéen bag ”Borgernes Dagsorden”, siger Ditte Staun og tilføjer:
– Ja-siden mangler i øvrigt gode argumenter og derfor er vi sikre på, at vi vil vinde de kommende EU-afstemninger. Frankrigs og Hollands nej’er vil blive fulgt op af et stort dansk nej.

Til gengæld fremlagde Folkebevægelsen sin holdning tll ‘tænkepausen’ i en udtalelse, der blev vedtaget af landsmødet:

Plan U

Efter at forslaget til EU-Grundloven blev forkastet i Frankrig og Holland, har statsminister Anders Fogh Rasmussen dikteret ”tænkepause” – og for statsministeren betyder det åbenbart en pause fra at tænke.
Han har en plan D, siger han, D for dialog og demokrati.

Folkebevægelsen mod EU er altid klar til dialog om Danmarks fremtid. Vi har derfor også en plan – En plan U.
* U imod Ulykker påført det danske folk af EU
* U imod Ugerninger begået af EU overfor den tredje verden
* U for Ud af EU!

Vi er ikke alene – tværtimod. Folkeafstemningerne i Frankrig og Holland viste det med al tyde-lighed. I de øvrige EU-lande ser vi også, hvordan befolkningerne ikke anser EU som folkets projekt, og at EU-modstanden vokser dag for dag.

Som en af Folkebevægelsens udenlandske landsmødegæster udtrykte det:
”EU er for lille til de store problemer – og for stor til de små”.

Folkebevægelsens landsmøde i Gladsaxe opfordrer således til, at Danmark løsriver sig fra EU – i forbindelse med både debatten om Europas fremtid og med WTO-forhandlingerne.

Landsmødet blev afrundet med valg af et nyt forretningsudvalg, hvor det yngste medlem – 20-årige Rina Ronja Kari – fik flest stemmer.

Blandt de mange genvalg var Ditte Staun, Karina Rohr Sørensen og Sven Skovmand. Blandt de enkelte nyvalgte var Søren Søndergaard, som hidtil har været suppleant.

Landsmødet vedtog desuden også en række justeringer af strukturgrundlaget, der blev omdøbt til vedtægter.

Se også

Folkebevægelsen mod EU’s Landsmøde indledt med hilsen til Ole Krarup
Netavisen 27.11.2005

EU Big Brother
Netavisen 27.11.2005

FB landsmøde 2005: International debat om Europas fremtid
Netavisen 27.11.2005

Netaviusen 28. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater