International debat om Europas fremtid

Folkebevægelsen mod EU: Landsmøde 2005
Reportage: kpnet

Over 200 er kommet til landsmøde i Folkebevægelsen mod EU, denne weekend: Triumfvej i Gladsaxe.

En del af landsmødet er blevet brugt på en diskussion af situationen efter Frankrig og Holland stemte nej til unionsforfatningen i foråret. På landsmødet deltager der gæster fra England, Holland, Malta, Norge, Finland, Letland.

Formanden for organisationen TEAM, et internationalt netværk af EU-kritiske organisationer, fremhævede at EU fortsætter med udbygningen uanfægtet at afstemningerne gik imod EU. En af konsekvenserne af det eksisterende samarbejde er, at næsten 250.000 er flyttet fra de nye medlemslande i Østeuropa til England for at finde arbejde. Det har betydet et ekstra pres på lønninger og arbejdsforhold.

Fra Holland blev der gjort opmærksom på, at det ikke var fremmedfrygt eller nationalisme der havde båret nejet igennem, men en protest mod EUs udemokratiske og neoliberale politik.

FB’s internationale træskopris gik i år selvfølgelig til det hollandske og franske Nej ved forfatningsafstemningerne
MEP Kartika Liotard takker for den delte internationale træskopris på vegne af det hollandske socialistparti
Fotos: FB

Fra Letland kom den overvejelse, at forfatningen var en helt logisk konsekvends af EU-samarbejdet, og at den var grundigt forberedt.
Derfor vil forfatningen genopstå i ny forklædning og at denne tænkepause kun er et bedrag. De baltiske lande har en oplevet stigende inflation, og udhuling af lønninger og overførselsindkomster. EU har ikke betydet, som lovet, vækst og gode tider for alle lande. Tværtimod bringer EU-tiden mindelser tilbage om Sovjettiden.

Fra Malta bryder man sig ikke om for meget højre venstre snak: De er modstandere af EU, fordi det er en centralistisk uhyre.

Den franske gymnasielærer Etienne Chouard får overrakt sit par træksko af Ditte Staun i forbindelse med den delte internationale træskopris.

Fra Danmark forsøger Enhedslisten at sætte sig tungt på mødet. De har ‘købt’ den danske regerings tænkepause og ønsker at virke aktivt i en ‘fremadrettet debat om Europas fremtid’.

EU fylder så meget i bevistheden, at det også får skylden for, at Danmark har forladt tidligere tiders støtte til FN og de traditionelle udenrigspolitiske samarbejdspartnere i Norden. Den er der dog ikke mange, der køber.

Også fra Norge bemærker man, at er er stor overensstemmelse i hvad de høre fra medlemslandene og så til de hjemlige forhold. Eliten bruger de samme argumenter over hele Europa: “EU er det eneste alternativ til isolering og fattigdom”.

Det er givende at høre de mange erfaringer fra hele Europa, og mærke, at der er flere og flere der retter kampen mod EU, både pga. den førte politik, den nyliberale økonomi, stormagtsmilitarismen, samt den udemokratiske og centralistiske natur.

Se også

Folkebevægelsen mod EU’s Landsmøde indledt med hilsen til Ole Krarup
Netavisen 27.11.2005

EU Big Brother
Netavisen 27.11.2005

Netavisen 27. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater