Rystende GMO-dom i EU

Den østrigske delstat ‘Øvre Østrig’ må ifølge en afgørelse fra EF-Domstolen den 5. oktober ikke erklære sig GMO-fri og derved afvise gensplejsede afgrøder. Det er en rystende dom, siger Folkebevægelsen mod EU.

I EU’s lovgivning om det fælles marked har det længe været sådan, at hvis et produkt er blevet godkendt til salg i eet medlemsland, så skal det pågældende produkt have uhindret adgang til alle markeder i EU. En undtagelse i et givent medlemsland kan kun tillades, hvis landet kan levere nye beviser for, at produktet vil være miljøskadeligt i specifikt dette land.

– Men hvordan beviser man, at et kemikalie eller en gensplejset rapsplante er potentielt miljøfarlig udelukkende i sit eget land? EF-Domstolens nye dom er rystende, fordi den fastslår principielt og med syvtommersøm, at denne håbløse tankegang også gælder for GMO-afgrøder bredt set. Og det viser klart hulheden i enhver tale om miljøgaranti, udtaler Ditte Staun.

Der er allerede set tilfælde i EU af genetisk spredning og indkrydsning til naturlige planter fra GMO-afgrøder, og store engelske undersøgelser har påvist skader på dyrelivet sammenlignet med naturlige marker.
– EU’s regler om “sameksistens” mellem GMO-afgrøder og naturlige afgrøder er desuden urealistisk skrivebordsarbejde, som ikke sikrer befolkninger og landmænd, siger Folkebevægelsens Ditte Staun og tilføjer:

– EU-dommen kolliderer med FN’s Cartagena-protokol, der sikrer landenes ret til at sige nej til import af GMO-afgrøder. Alle 25 EU-lande har ellers tilsluttet sig protokollen. I Folkebevægelsen mod EU opfordrer vi til at omstille til en international samarbejdsform, der respekterer Cartagena.

– Dommen er et grotesk anslag mod selvbestemmelsen og det forsigtighedsprincip, som EU ellers påstår at håndhæve. Desværre er dommen lige så forventelig, som den er rystende, for dommen underlægger sig en ekspertudtalelse fra 2003 fra EU’s myndighed for fødevaresikkerhed, EFSA. EFSA’s bestyrelse har klar overvægt af industriens lobbyister i forhold til folk fra forbruger- og miljøbevægelser og -institutioner. Det kan ses i praktisk talt alle dens anbefalinger på GMO-området.

På grundlag af EFSA’s udtalelse ophævede EU-Kommissionen i september 2003 Øvre Østrigs GMO-forbud. Det fik den østrigske regering til i november 2003 at anlægge sag ved EF-Domstolen mod EU-Kommissionen.

Se også

Alvorligt GMO-svigt
Netavisen 17.9.2005

Uvidenskabeligt og miljøskadeligt GMO-tyranni
Netavisen 4.9.2005

Netavisen 6. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater