International kampagne mod eksport af atomaffald til Sibirien

Pressemeddelelse

NOAH – Friends of the Earth Denmark er med til at starte en international kampagne mod eksport af atomaffald til Sibirien

Torsdag d. 29. september blev der afholdt en international pressekonference i Wien som optakt til en fælleseuropæisk kampagne mod det Internationale Atomagenturs (IAEA) og EUs initiativ for at udvikle “nye løsninger” for opbevaring af højradioaktivt affald. IAEA foreslår et internationalt lager, mens Euratom fokuserer på udviklingen af regionale atomaffaldsdepoter. Den eneste realistiske lokalisering for begge initiativer finder man i Sibirien.

Tyske og franske miljøaktivister har gennem mange år søgt at forhindre de berygtede Castor-transporter af atomaffald –
her transport tidligere i år

Pressekonferencen blev organiseret af Nuclear Waste Watch – et internationalt netværk af miljøorganisationer koordineret af Austrian Institute for Applied Ecology – og Friends of the Earth Europe. Udover en repræsentant for NOAH var der også NGO repræsentanter tilstede fra Holland, Tjekkiet, Ungarn, Litauen, Rumænien og Sverige.

Under konferencen blev en resolution underskrevet af mere end 50 miljøorganisationer præsenteret for offentligheden. Resolutionen opfordrer parlamentsmedlemmer og regeringer over hele Europa til ikke at tillade eksport af atomaffald til fattige lande med mindre eller dårligt organiseret modstand over denne ide.

Resolutionen kan findes på http://www.noah.dk/energi/Resolution02-10-2005.pdf

Antonia Wenisch fra The Austrian Institute for Applied Ecology udtaler:

“Ikke blot undersøger IAEA seriøst, hvad man kunne kalde for den “sibiriske mulighed”. Euratom projektet SAPPIER interesserer sig også for regionale atomaffaldsdepoter, hvor nationer går sammen om et slutopbevaringssted. Imidlertid er det kun de russiske myndigheder, der indtil videre har givet et konkret tilbud om at importere anvendt atombrændsel fra udlandet og derefter oparbejde og oplagre det. Det er absurd at forestille sig, at transporter gennem hele Europa til Sibirien vil kunne modvirke atomspredning. Eksperterne er enige om, at flere transporter af radioaktivt materiale forøger risikoen for tyveri og terroristangreb. Og der er ikke realistisk at forestille sig, at et andet europæisk land end Rusland vil tilbyde at importere og opbevare det anvendte brændsel”.

Niels Henrik Hooge fra NOAH – Friends of the Earth Denmark udtaler:

“Initiativet fra IAEA og EU er forkasteligt på alle mulige niveauer: Ikke blot er det ikke bæredygtigt, men også farligt og uetisk. For det første er det usandsynligt, at denne skrøbelige og ustabile region vil være i stand til at håndtere en enorm mængde giftigt affald. For det andet vil risikoen for atomspredning stige dramatisk. For det tredje er dette initiativ i modstrid med alle de grundlæggende principper for det europæiske samarbejde, fordi det er så udemokratisk, unfair og uigennemsigtigt. Overvejelserne bag konceptet kan sammenfattes til “ude af syn, ude af sind”. Og sidst, men ikke mindst: Hvordan skal den vedvarende energi nogensinde opnår lige konkurrencevilkår på de europæiske elektricitetsmarkeder, hvis a-kraftindustrien får lov til at dumpe sit atomaffald, hvor det vil? Affaldsproblemet er atomkraftens største hæmsko. Det burde løses af de europæiske atomkraftproducerende lande på deres egne territorier”

Flere oplysninger kan findes på:
http://www.nuclear-waste-watch.org/
og
http://www.foeeurope.org/activities/Nuclear/nuclear.htm

Se også
De tyske CASTOR – atomaffaldstransporter kører igen!
Netavisen 1.6.2005

Netavisen 4. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne