DKU: En klar linje for ungdommens kamp

Kommunistisk Politik nr. 19

Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund har den 17. september  afholdt ekstraordinær kongres og lagt en klar linje for det kommende års arbejde

Kongressens hovedformål var at opsupplere DKU’s ledelse og gøre status over situationen i et år, hvor overgrebene på den danske arbejderungdom stadig intensiveres og hvor der forberedes et brag af en international ungdomlejr imod fascisme og imperialisme, som DKU vil være værter for.

Den nyvalgte centralkomite har konstitueret sig selv med Cathrine Frederikke Pedersen som fortsat formand for DKU.

Cathrine Petersen – genvalgt som formand for DKU

I en situation, hvor arbejderklassens ungdom angribes fra alle sider af krigsførelse, terrorlovgivning, fascisering, nedskæringer og samtidig splittes af racisme og kønsdiskriminering, har DKU fastlagt en klar linje for det kommende års arbejde.

Kampen imod krigen i Irak, solidariteten med de kæmpende modstandsbevægelser i Irak, Palæstina og Afghanistan, kampen for retten til den politiske protest, kravet om at få Danmark ud af EU samt afsløringen af kapitalens forproducerede løgne, vil igen i år stå i centrum for arbejdet.

DKU vil på alle tænkelige måder forsøge at sætte disse spørgsmål på dagsordenen gennem agitation, deltagelse i masseprotester, aktioner og i materialer.

Der er brug for danmarks eneste revolutionære ungdomsorganisation, DKU, til at samle ungdommens vrede og frustration imod et system der sætter profit over menneskeliv.

DKU er stadig den eneste ungdomsorganisation, der konsekvent kæmper imod kapitalens stadige udslag mod ungdommen og for retten til modstand og protest.
Derfor fortsættes arbejdet med at styrke DKU på landsplan.

Dette arbejde vil forbinde sig til mobiliseringen til den internationale ungdomslejr 2006. Lejren har potentiale til at samle alle progressive unge om et fælles projekt imod imperialisme og fascisme. Det vil være en unik mulighed for at samle modstanden i en tid, hvor alt for mange lulles i søvn af den reaktionære pressens løgne, lejren vil vise ungdommen et alternativ til den rådne imperialistiske verdensorden.

Lejren kan vise ungdommen modstandens internationale karakter og skubbe antiimperialistiske og antifascistiske bevægelser et stort skridt fremad, derfor vil forberedelsen af lejren være en hovedprioritet for DKU i det kommende år!

Kampen for befrielse er international

Netavisen 30. september 05


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne