Våbeneksport til Nepal fremmer drab og tortur  

Af Amnesty International
15. juni 2005

Amnesty International slår i en ny rapport fast, at militærhjælp og våbenforsyninger til Nepal fra bl.a. USA, Indien og Storbritannien har fremmet drab, tortur og forsvindinger af tusinder af civile.

Kupkongen Gyanendra – støttes af vestlige våben

Amnesty International opfordrer USA, Indien, Storbritannien, Belgien, Sydafrika og Frankrig til at stoppe deres militære assistance og våbenforsyning til Nepal, indtil sikkerhedsstyrkerne overholder menneskerettighederne i fuld overensstemmelse med resolutionen fra FN’s Menneskerettighedskommission fra april.

Rapporten: Nepal: Military assistance contributing to grave human rights violations, sætter fokus på den militære støtte de nepalesiske styrker har modtaget under den ni år lange væbnede konflikt mellem sikkerhedsstyrkerne og maoisterne.
Den belyser ligeledes våbenforsyningerne fra private firmaer og den rolle som regeringer spiller med at skaffe eksportbevillinger til sådanne salg.

På trods af overvældende beviser for at denne militære hjælp er blevet brugt af begge konfliktens parter til drab på – og bortførelser af civile, så den først blevet afbrudt for nylig. Men i nogle tilfælde forsætter den, og Indien og England har netop annonceret, at de vil genoptage våbenassistancen i begrænset omfang.

Amnesty International opfordrer til et stop for al form for våbenforsyning og militær assistance til Nepal indtil regeringen har taget klare skridt til at stoppe menneskerettighedsovergreb og bringe de ansvarlige for disse overgreb for retten.

Rapporten fortæller bl.a.om eksport af rifler til Nepal fra Indien, Indiens levering af kamphelikoptere produceret med licens fra et fransk firma, overførsel af automatrifler samt millioner af dollars i militærstøtte fra USA til Nepals sikkerhedsstyrker, Belgiens salg af lette maskingeværer til Nepal, levering af militært kommunikationsudstyr fra Sydafrika samt Storbritannien, USA og Indiens træning af de nepalesiske sikkerhedsstyrker.

Netavisen 15. juni 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne