Danmark er blevet katolsk  

Opdateret 8. april 2005

Paven døde den 2. april under kulminationen på de kommercielle H.C. Andersen-festligheder på 200-årsdagen, og Danmark blev katolsk. Den polske prælat overlevede ikke fejringen af eventyrdigteren, og det var heller ikke mere end lige, at H.C.A. gjorde det.

Pavens død udløste et religiøst massehysteri i den ‘kristne verden’, som ikke har noget fortilfælde i nyere tid. Millioner – især italienere og polakker – valfartede sammen med en flok internationale krigsforbrydere og kronede hoveder til Rom for at deltage i den rituelle bisættelse. I Polen og Cuba og flere steder var der landesorg. Millioner af polakker gik på gaderne. Det hele blev opflammet af det massive elektroniske propagandaapparat, der gennemtrænger stort set hver eneste krog af kloden.

Hundredvis af Ulla Therkildsen’er messede i ærbødighed de seneste irrelevante detaljer fra Peterspladsen før og efter, at der blev slukket for apparaterne ved dødslejet.
Kravet om, at Karol Wojtyla blev helgenkåret med det samme, genlød i Roms gader. De mest fanatiske forventer en genopstandelse om en måneds tid.

Hvad var det, propagandamedierne fejrede så højt og så længe?
– Johannes Paul vil blive husket for sin rolle i kommunismens sammenbrud i Europa, og for sit ufravigelige forsvar for traditionelle Vatikan-doktriner som leder for verdens 1,1 milliarder katolikker, hedder det i Vatikanets officielle dødsbudskab.

Som polsk kardinal og som pave spillede det afdøde kirkeoverhoved Karol Wojtyla en stor og aktiv politisk rolle for at gøre den katolske kirke til et undergravende redskab for den antikommunistiske kontrarevolution i Polen og i de tidligere socialistiske lande, godt hjulpet af de regerende revisionistiske partier, især det polske. Som pave fastholdt han bl.a. de traditionelle kvindeundertrykkende holdninger i den katolske kirke, modstanden mod abort og afvisningen af prævention.
Vatikanet blev under Johannes Paul genrejst som et centrum for åndelig og politisk reaktion, som en nær allieret med den vestlige imperialistiske reaktion.

Derfor hyldes han af samtlige verdens reaktionære statsledere med krigsforbryderpræsidenten George W. Bush i spidsen.
– Den katolske kirke har mistet sin hyrde. Verden har mistet en forkæmper for menneskelig frihed … en trofast Guds tjener er blevet kaldt hjem, sagde USA’s fundamentalistiske præsident.
– Pave Johannes Paul II var en inspiration for millioner af amerikanere og til mange andre over hele verden … Vi er taknemmelige over, at Gud sendte os sådan en mand, en af Polens sønner, som blev biskop af Rom og en helt for mennesker i alle aldre.

Den italienske premierminister og krigsforbryder Silvio Berlusconi fortsatte:
– Vi er taknemmelige over for det utrættelige og vanskelige arbejde, han i den katolske kirkes navn udførte mod alle former for vold, pression og moralsk fornedrelse.
– Dette smertelige tab rammer hele den katolske kirke, som han ledte gennem dørene til det tredje årtusinde.

Den britiske krigsforbryder Tony Blair glemte ikke det globale perspektiv:
– Verden har mistet en religiøs leder, som nåede folk uanset tro. Han var en inspiration, en mand med en ekstraordinær tro, værdighed og mod. Trods et hårdt og vanskeligt liv stod han for social retfærdighed og var på de undertryktes side.
Den israelske premierminister, slagter og krigsforbryder Ariel Sharon bragte sin spirituelle hyldest:

– Pave Johannes Paul II …var ikke alene i besiddelse af stor ånd, men havde en god en. Selv om han repræsenterede katolicismen, nåede han med sit talent og personlighed hele det globale fællesskab.

Den danske krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen sendte et kondolencetelegram, sig selv og dronningen til Vatikanet. Han erklærer, at pavens betydning for de ‘fredelige omvæltninger’ i Polen og de øvrige central- og østeuropæiske lande i 1980’erne fortjener stor anerkendelse. – Det vil vi huske ham for, siger den katolske Fogh.

Den Europæiske Unions hyldest savnedes ikke, selvom Paven ikke fik indskrevet kristentroen som det ideologiske fundament for Unionen i den ny forfatningstraktat:
– Johannes Paul II vil blive husket som en, der spillede en særlig rolle i foreningen af Europa og fremskyndede idéer om fred og demokrati på vort kontinent, sagde EU-Kommissionens præsident Jose Manuel Barroso.

Selv det ‘kommunistiske’ Cuba har erklæret tre dages landesorg på grund af pave Johannes Paul II´s død.
I et brev til Vatikanet skrev Castro, at ” menneskeheden vil bevare et bevægende minde om det utrættelige arbejde, som hans hellighed pave Johannes Paul udførte for fred, retfærdighed og solidaritet mellem alle folkeslag” !
Det religiøse bedrag er næsten altomfattende. Men så er det officielle Danmark heller ikke rigtig katolsk. Bare reaktionært.

Vatikanet var en nær allieret med den italienske og tyske fascisme indtil dens nederlag. Som centrum for reaktion og antikommunisme blev pavedømmet genoplivet under den kolde krig. Karol Wojtyla var overhoved for den katolske kirke i 26 år, valgt specielt med henblik på at fremme regimeskift i Østeuropa. Han tilhørte den sorteste fløj af det katolske kleresi, nært knyttede til det berygtede Opus Dei.
Det er et overhoved for den globale reaktion, der døde.

Se også

Paven har blod på hænderne
Af Terry Eagleton, The Guardian

Religion og kommunisme
Af Klaus Riis, Kommunistisk Politik 3, 1998

Hvad skulle paven i Havanna?
Kommunistisk Politik 2, 1998

Netavisen 3. april 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne