EU-top tabte første runde om servicedirektiv  

Det berygtede ”servicedirektiv” fra EU, der yderst passende har fået øgenavnet Frankenstein-direktivet – opkaldt efter en tidligere EU-kommissær Bolkestein – har lidt et foreløbigt skibbrud.

Kommunistisk Politik 7, 2005

Direktivet har til formål at forringe lønnen for samtlige serviceansatte i EU ved at tilsidesætte nationale overenskomster på området til fordel for den lavestbydende. Direktivet ville kunne betyde, at de europæiske arbejderes vilkår kan blive undergravet af de løn- og arbejdsvilkår, som hersker i tredjeverdenslande.

Banner, demonstrationer og faner fyldte igen Bruxelles, da 60-100.000 mennesker fra fagforeninger i mange forskellige lande drog igennem gaderne for at protestere imod EU’s servicedirektiv forrige weekend.

Fagforeningerne fyldte godt op, med franske CGT og tyske IG Metal i spidsen sammen med store grupper fra de nye EU-lande, ATTAC og fredsbevægelsen. Også den danske fagbevægelse bakkede op bag demonstrationen imod servicedirektivet. Blandt andet opfordrede fagforeningerne i energisektoren alle medlemmer til at mobilisere internationalt.

Det er således ikke fagbevægelsens topsamarbejde i EU – EFS – der kan bryste sig af den midlertidige sejr. LO og deres partnere i de øvrige lande har kun fremført svage protester over for planerne. Når planerne har lidt et foreløbigt skibbrud, skyldes det ene og alene, at de titusinder af arbejdere fra hele Europa forrige weekend demonstrerede mod direktivet. De protesterede med rette imod, at konsekvenserne af direktivet ville betyde forringede løn og arbejdsforhold en blok. De europæiske arbejdere kan notere sig, at de har vundet første runde, men modellen er ikke taget af bordet, så der er grund til at være på vagt.

EU-formanden Jean-Claude Juncker har lovet at omformulere direktivet, så det ikke medfører social dumping, og EU-kommissionens formand, José Barroso, har garanteret, at det ny forslag vil respektere den europæiske sociale model.
På trods af disse to prominente personers ”garantier og løfter” er der ingen grund til at hvile på laurbærrene. De samme udsagn blev nemlig ført til torvs, da det sidste forslag til servicedirektiv lå til behandling.

Den danske statsminister giver også udtryk for tilfredshed med beslutningen om at ændre direktivet:
– Vi er enige om, at det skal ske på en måde, hvor vi bevarer og beskytter den sociale model, vi har i Europa. Derfor vil servicedirektivet, som det nu ligger, blive lavet om , siger Anders Fogh Rasmussen.

LO i Danmark forsøger nu at omklamre modstanden ved at erklære sig som konsekvente modstandere af forringelser på området:
– Det er uhyre glædeligt, at EU-topmødet nu har besluttet at trække de værste tidsler ud af servicedirektivet. Det betyder, at stats- og regeringslederne har lyttet til kritikken fra lønmodtagerne, og det er vi yderst tilfredse med , udtaler LO’s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger.
– I praksis betyder det, at alt arbejde, der udføres i Danmark, også i fremtiden skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. Det er nu slået fast med syvtommersøm, og det var det, vi gik efter , tilføjer hun på LO’s hjemmeside.

Dagen før demonstrationen i Bruxelles deltog lønmodtagerorganisationen EFS i et socialt topmøde med EU’s politiske ledere. Også her fremførte EFS-formand John Monks fagbevægelsens overordnede krav om, at direktivforslaget burde trækkes. Men han siger nu, at hvis løfterne fra EU’s ledere holder, og hvis servicedirektivet ændres på de afgørende punkter, vil han ”sandsynligvis kunne leve med en mere spiselig udgave af Servicedirektivet” .
John Monks er her på kollisionskurs med EU’s arbejderklasse, der ikke ønsker en ”mere spiselig udgave”, men kræver direktivet taget af bordet.

Mr. Monks er ikke den eneste, der allerede er ude med imødekommenhed over for for et revideret direktiv, der forringer forholdene. Også lokale faglige topfolk forsøger allerede nu at forberede vejen med argumenter om, at forringelserne skal modstå presset fra illegal arbejdskraft:
– Vi vil ikke afvise tanken om et servicedirektiv, men vi må gardere imod spekulation i illegal arbejdskraft og forsøg på at trykke lønninger og arbejdsvilkår, f.eks. på miljøområdet. Vi har gentagne eksempler på, at danske firmaer groft har tilsidesat reglerne, siger formanden for HK/Privat Karin Retvig.

Se også
EU frygter borgerne
Kommunistisk Politik 7, 2005

EU-målsætning i krise
Kommunistisk Politik 7, 2005

Væk med EU’s Agenda 2010
Netavisen 4.10.2004

Netavisen 30. marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater