EU-målsætning i krise  

Kommunistisk Politik 7, 2005

Den 19. marts marcherede 60-100.000 utilfredse arbejdere fra store dele af EU i Bruxelles’ gader i protest mod EU’s fortsatte overgreb på løn, arbejds- og levevilkår. Anledningen var EU’s såkaldte forårstopmøde, der samtidigt var et halvvejsmøde for den såkaldte Lissabon-proces, hvor Agenda 2010 er den væsentligste brik.

Agenda 2010 har til formål at gøre ”EU verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske, vidensbaserede økonomi, baseret på social tryghed og holdbar udvikling”. I en indskudt bemærkning kan man lige tilføje, at den samme formulering på besynderligste vis i den grad har sneget sig ind i Fogh Rasmussens målsætninger for den dansk økonomiske udvikling.

Mens monopolernes EU ikke tillægger den sociale tryghed så stor en værdi, så er den første del af målsætningen aldeles afgørende. Det går blot ikke så godt. Derfor stod Agenda 2010 da også øverst på EU’s dagsorden. Der er behov for drastiske indgreb, hvis EU-monopolernes drømme skal opfyldes indenfor perioden.

For at skildre hvor dybtgående problemer EU har for at nå målsætningerne, så kan Kommunistisk Politik passende referere til en analyse, som LO, der er en yderst varm EU-tilhængerorganisation, har fået lavet. Heri hedder det blandt andet:

”De strukturelle reformer i EU har ikke givet de ønskede resultater. Produktiviteten er i de seneste år halveret, og EU’s vækst ligger nu under to pct.
Endvidere viser seneste rapport fra Kommissionens arbejdsmarkeds og socialafdeling, at der nu er 19,1 millioner arbejdsløse i EU, og at der er 68 million EU-borgere, der lever i fattigdom eller i fare for at ryge ud i fattigdom.
Lissabon-strategien er sat under et meget stort forandringspres. Næsten alle bedømmelser går på, at vi ikke når målene for 2010. Den nye kommission har derfor lagt en ny kurs for at nå målsætningerne.
Kommissionen lægger nu langt større vægt på den rene markeds, vækst og konkurrencepolitik. Strukturreformer, deregulering, arbejde længere og billigere synes at være kommissionens bud.”

Det er rene ord for pengene: EU er i krise, når det gælder deres stormagtsdrømme om på mindre end fem år at blive ”verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske, vidensbaserede økonomi”.

LO fornægter ikke sin ansvarlige rolle for at EU bør nå målene til år 2010: ”Næsten alle bedømmelser går på, at vi ikke når målene..”
I LO-rapporten og analysen går den absolutte faglige toporganisation da heller ikke i brechen mod målsætningen; men begiver sig udelukkende ud i det ærinde om, hvordan det bedst opnås:
”De lande, der giver deres borgere en høj social sikkerhed er også de lande, hvor flest er i beskæftigelse”, konkluderer rapporten.
– Vi har længe været sikre på, at det forholdt sig sådan, men nu kan vi levere sikker dokumentation , siger EU-konsulent i EU, Kim Knudsen, der er leder af LO’s kontor i Bruxelles.

LO er sammen det europæiske faglige samarbejde EFS enige med EU-kommissionen i, at ”vi” (læs: erhvervslivet) har et overskud i samhandelen med den øvrige verden. I den henseende bekymrer det ikke Landsorganisationen, at EU’s toldmure sammenholdt med den ekstreme støtte til industri og landbrugseksport holder den øvrige verden udenfor EU’s marked, ligesom det for tredjeverdenslande i mange henseender ikke kan betale sig at producere egne varer til eget marked.

Uenigheden fremkommer ved, hvorvidt EU – ifølge LO – skal satse mere på en bæredygtig købekraft internt i EU-landene, der vil gavnes af højere sociale sikkerhedsnet, eller hvorvidt EU – som kommissionen mener – skal satse på yderligere udmarvning af EU-befolkningen kombineret med skærpet neokolonialisering af tredjeverdenslande.

LO lider dog af den opfattelse, at hvad der gavner den danske og EU-monopolkapital, vil i den sidste ende dryppe på degnen, så der er ingen trøst at hente fra den kant. LO står last og brast med monopolernes EU – som de altid har gjort.
Det vil være betydeligt klogere at satse på de mindst 60.000 arbejdere, der i Bruxelles’ gader slog til lyd for en helt anderledes radikal modstanderlinie.

Se også
EU frygter borgerne
Kommunistisk Politik 7, 2005

EU-top tabte første runde om servicedirektiv
Kommunistisk Politik 7, 2005

Væk med EU’s Agenda 2010
Netavisen 4.10.2004

Netavisen 30. marts 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater