Tyskland: Staten tvinger arbejdsløse kvinder til prostitution

En arbejdsløs tysk kvinde står nu foran at miste sine dagpenge, fordi hun har takket nej til arbejdsformidlingens henvisning til et job i et bordel. Prostitution er ikke bare lovligt i Tyskland – arbejdsløse har pligt til at lade sig prostituere, hvis de henvises til et sådant job, og bordellerne skal ifølge loven ansætte praktikanter.

Bliv prostitueret – eller mist dagpengeretten

Den rekordstore arbejdsløshed i Tyskland og de skrappe regler for arbejdsløse, som fulgte med Hartz IV-reformen, der blev gennemført fra årsskiftet, har stillet hundredtusinder arbejdsløse i en situation, hvor de er nødsaget til at påtage sig hvad som helst, uanset uddannelse og tidligere beskæftigelse, for ikke at miste dagpenge.

For to år siden blev prostitution legaliseret i Tyskland, og bordelejere blev i den forbindelse bl.a. garanteret adgang til officielle databaser med jobsøgende.
Det har ført til, at arbejdsløse kvinder nu kan tvinges til prostitution.

En 25-årig arbejdsløs kvinde, uddannet inden for it, søgte job som servitrice på en bar. Arbejdsformidlingen informerede hende om, at en arbejdsgiver var interesseret i hendes profil, og opfordrede hende til at ringe. Det viste sig, at hun fik fat i et bordel, hvor hun blev tilbudt beskæftigelse.
Nu risikerer kvinden at miste sin understøttelse, fordi hun sagde nej tak til tilbuddet.

‘Ligestilling’ af sex-arbejde

– De nye love i Tyskland siger, at det ikke er umoralsk at arbejde inden for sexindustrien, og at man derfor ikke kan sige nej til et sådant job uden at risikere at fortabe sit A-kasse-medlemskab, siger advokaten Mechthild Garweg til den britiske avis The Telegraph. Garweg er specialist i arbejdsmarkedslovgivning, og han understreger, at arbejdsformidlingen ikke gjorde noget ulovligt, da den formidlede jobbet på bordellet.
Det fik den 25-årige kvinde også konstateret, da hun efter sin oplevelse forsøgte at anlægge sag mod arbejdsformidlingen.

I den nye arbejdsløshedslovgivning, som forårsagede massestrejker og protester i månedsvis op til vedtagelsen sidste år, indgår blandt andet, at kvinder under 55 år, som har været arbejdsløse i et år, kan tvinges til at tage et hvilket som helst anvist arbejde eller miste A-kasse-retten.
Den tyske regering overvejede at undtage seksuelle ydelser fra dette princip, men fandt frem til, at det ville blive ‘for kompliceret at adskille sex-job fra arbejde på en bar’.

Da Hartz IV trådte i kraft ved årsskiftet, blev det også muligt for alfonser og andre arbejdsgivere i sexindustrien at annoncere efter jobsøgende via arbejdsformidlingerne.
Velkommen til den fri verden!

‘Ligestillingen’ i Tyskland ender med, at kvinder kan tvinges ind i ‘verdens ældste erhverv’.
Den sociale nød, der er den grundlæggende årsag til al prostitution, suppleres med statslig tvang.
Kvindeundertrykkelsen får en ekstra og helt moderne tand.

Kan det udelukkes, at den danske lovgivning også kan reformeres dertil, at Arbejdsformidlingen bliver ruffer og staten tvinger kvinder til prostitution?

Mere end fem millioner arbejdsløse

Samtidig med at Hartz IV trådte i kraft, satte den tyske arbejdsløshed ny rekord: I januar nåede den officielle arbejdsløshed op på over fem millioner. Det er det højeste tal siden 2. verdenskrig.
Rekordtallet på 5.037.000 i januar 2005 skyldes en ny beregningsmåde. Statistikken er nemlig begyndt at tælle tidligere bistandsmodtagere med. For første gang har man slået arbejdsløshedsforsikrede sammen med bistandsmodtagere, der skønnes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette øgede antallet af arbejdsløse i den officielle statistik med præcis 227.000 flere.
Den officielle tyske arbejdsløshed er nu 12,1 procent.

Den ny beregningsmetode giver et mere realistisk billede af den faktiske arbejdsløshed i Tyskland. Men over i det skal lægges et meget stort tal, som er parkeret i diverse beskæftigelsesordninger eller af andre grunde ikke kommer til at figurere som arbejdsløse i statistikken, selvom de er det. Det drejer sig om minimum 1,5 millioner mennesker, måske helt op i nærheden af 3 millioner.
Der er 39 millioner tyskere i arbejde.

Se også
‘If you don’t take a job as a prostitute, we can stop your benefits’
The Telegraph (eng)

Hartz IV: Sexarbeit theoretisch zumutbar
Der Standard (ty)

Netavisen 15. februar 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne