Massedrab i Irak: Over 100.000 civile irakere døde som følge af krigen

Efter et ‘konservativt skøn’ har mere end 100.000 civile irakere mistet livet som følge af invasionen i 2003. De fleste har lidt en voldelig død, og af disse er de fleste dræbt af krigskoalitionens luftangreb. Hovedparten af de civile ofre er kvinder og børn.
Det skriver det ansete engelske lægetidsskrift The Lancet i en ny rapport.

Falluja, Irak i oktober 2004:
Sorg over amerikansk luftangreb, der kostede 13 civile livet, heraf 9 kvinder

Skønnet baserer sig på forskning af eksperter fra den amerikanske Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i Baltimore, Maryland. De har gennemført interviews med et stort antal irakiske familier – 988 forskellige i 33 tilfældigt udvalgte boligområder i Irak – hvorpå de har ekstrapoleret tallene.

På de 18 måneder efter invasionen optræder der mere end ‘100.000 dødsfald ud over det normale’ (‘excess deaths’). De fleste af de civile dræbte er ifølge rapporten kvinder og børn.

– Risikoen for en voldelig død i tiden efter invasionen var 58 gange større end i tiden før krigen, siger undersøgelsens leder Les Roberts og hans kolleger i rapporten, der sammenligner irakiske dødstal i 14.6 måneder før krigen og de 17.8 måneder efter krigen.

Undersøgelsen er behæftet med en betydelig usikkerhed. Dødstallet kan være helt op til 200.000. Hvis tallene fra Falluja ikke indregnes og ekstrapoleres, mener forskerne, at det samlede tab af civile irakiske liv ligger på 98.000.

Se artiklen her
100,000 civilians have died from Iraq War and aftermath: Lancet
Yahoo/AFP 28.10.2004

Disse tal er langt højere end tidligere skøn. Hverken besættelsesmagterne eller de irakiske myndigheder fører statistik over irakiske civile døde som følge af krigen og besættelsen.

De hidtidige skøn fra Iraq Body Count taler om minimum 14.160 civile døde / maksimum 16.289 (29.10.2004). Disse skøn er udelukkende baseret på dødstal offentliggjort i aviser, fra mindst to kilder – og ligger altså henved 10 gange lavere end den nye mere videnskabelige undersøgelse fra de amerikanske forskere.

En irakisk gruppe – Folkets Kifah eller Kamp mod Hegemoni-bevægelsen – hævder ifølge Al Jazeera (28.10.2004), at alene mellem marts og oktober 2003 blev mere end 37.000 civile irakere dræbt.

– Vi er 100 pct. sikre på at 37.000 civile døde er en korrekt vurdering. Vores undersøgelse er resultatet af to måneders hårdt arbejde, som involverede hundreder af irakiske aktivister og akademikere. Der kan naturligvis være døde, som ikke blev rapporteret til os, men dødstallet kan under ingen omstændigheder være lavere end dette, siger Muhammad al-Ubaidi, bevægelsens vicegeneralsekretær og talsmand.

Se
Iraqi group: Civilian toll over 37,000
Al Jazeera

Ingen af tallene inkluderer døde irakiske soldater – hverken fra den regulære hær eller paramilitære styrker under krigen eller guerillastyrkerne under besættelsen. Det vurderes fra forskellige kilder, at op mod 50.000 irakiske soldater blev dræbt under invasionskrigen frem til Saddams fald. Siden hævdes tusinder af ‘oprørere’ at være dræbt.

Koalitionsstyrkernes tabstal opgives mere eksakt. Ikke mindst de amerikanske tal vurderes at være stærkt underdrevne.

I en kommentar til undersøgelsen siger Dorte Grenaa fra ledelsen af Stop Terrorkrigen og Nej til krig:
– Disse tal bekræfter krigsmodstandernes frygt og vidner om de forfærdelige lidelser, den ulovlige krig og besættelse har påført det irakiske samfund. De gør det fuldstændigt af med propagandamyten om, at dette er en krig, som har været skånsom over for civilbefolkningen.

– Den danske regering bærer et stort medansvar for disse døde. Den har masser af civilt blod på hænderne. De nye tal vil forstærke kravet om øjeblikkelig tilbagetrækning af de danske tropper. For blodbadet på de civile irakere fortsætter hver eneste dag og lige så længe, som den ulovlige besættelse varer ved.

Rapporten i pdf kan læses på The Lancets hjemmeside (kræver registrering)
http://www.thelancet.com/

Netavisen 29. oktober 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne