‘Demokrati’ i Unionen

Den forgangne uge bød på et par oplysende eksempler på Den europæiske Unions særegne opfattelse af ‘demokrati’: EU-parlamentet modsatte sig ikke en ensidig kampagne for unionsforfatningen – og de danske regler mod de ekstremt miljøskadelige drivhusgasser blev underkendt.

– Institutionen har demonstreret sin elitære og folkefjerne karakter ved at afvise demokratiske krav til beslutningsprocessen om EU-grundloven, udtaler Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU

Et flertal i EU-parlamentet har vedtaget at ”forfatningen bør forelægges på den klareste, retfærdigste og mest forståelige måde for Europas borgere”. Samtidigt har flertallet afvist ændringsforslag om bl.a. at opfordre Rådet og kommissionen til at afholde sig fra enhver form for tendentiøs eller ensidig kampagne eller kommunikationsstrategi og at opfordre regeringerne til at give tilhængere og modstandere lige lang tid i de offentlige medier.

– EU-parlamentet har dermed klokkeklart understreget, at det ikke er folkets demokratiske talerør, men tværtimod den føderalistiske elites redskab, siger Ole Krarup.
– Resultatet af afstemningerne i parlamentet viser, at flertallet af parlamentets medlemmer ikke er reelt interesseret i retfærdige og demokratiske vilkår for alle parter, når befolkningerne skal orientere sig og træffe deres beslutninger ved folkeafstemningerne om EU-grundloven.

Kyoto skyline:
Danmark skal slippe flere drivhusgasser ud ifølge EU

På EU’s miljøministermøde led den konservative Connie Hedegård et nederlag, da hun søgte at forsvare de danske regler for udslip af drivhusgasser. Et sæt nye EU-regler tvinger Danmark til at tillade en række drivhusgasser på trods af modstand fra Danmark, Sverige og Østrig. De to andre lande havde forbud, der ligner det danske forbud mod brug af forskellige drivhusgasser, der bruges i køleskabe og airconditionanlæg.

– Danmark blev presset til at acceptere et dårligere niveau på udslippet af drivhusgasser. Det er helt unødvendigt og uacceptabelt, at Danmark skal svække vigtige miljøregler blot fordi EU bestemmer det. Nu må regeringen afprøve om miljøgarantien er det papir værd den er skrevet på, siger Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU i en kommentar.

– Danmarks miljøminister skal have ros for hendes klare nej til de nye EU-regler, men nu må regeringen tage andre midler i brug f.eks. kan regeringen forsøge, at bruge miljøgarantien. Vi ved selvfølgelig, at miljøgarantien er meget svag, men det er vigtigt at få afklaret – en gang for alle – om miljøgarantien er det værd, som ja-siden længe har påstået, og som var en vigtig forudsætning for Danmarks ja til det indre marked i 1986, siger Ditte Staun, som er talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

– Men lige meget hvad, så bør Danmark ikke bøje sig. Der er for meget på spil, og det kan skabe problemer for Danmark i forhold til Kyoto-aftalen
, understeger Ditte Staun.

Netavisen 17. oktober 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater