Ole Krarup: EU-modstanden lever

Ole Krarup bliver også i det udvidede EU-parlament ene om at repræsentere Folkebevægelsen mod EU. Nummer 2 på Folkebevægelsens liste blev Enhedslistens nuværende folketingsmedlem Søren Søndergård, der dermed er førstesuppleant til parlamentet. Andensuppleanten er Ditte Staun, og på trediepladsen kom Majbritt Berlau.

– En indenrigspolitisk dagsorden overskyggede det danske søndagsvalg, som mange EU-modstandere ignorerede. Men den konsekvente modstand lever fortsat og styrkes, siger Ole Krarup i en kommentar til valget.

”Folkebevægelsen udraderet” spåede meningsmålinger forud for EU-parlamentsvalget. Selv efter valgresultatet beviste det modsatte, erklærede bl.a. SF’s Holger K. Nielsen, at EU-modstanden er død. Men trods en tilbagegang på 2,1 pct., så bevarede Folkebevægelsen mod EU sin plads i EU-parlamentet med 5,2 pct. af stemmerne.

– Den lave stemme procent har været helt afgørende for tilbagegangen. Det er derfor sandsynligt, at unionsmodstandere har stemt med fødderne. Blandt dem der gik hen og stemte, var der alligevel 14 pct. der stemte på bevægelserne og ca. 16 pct. der stemte på partier, som er EU-kritiske. Påstanden om at unionsmodstanden eller -kritikken er afgået ved døden er derfor en stærk overdrivelse, udtaler Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU og fortsætter:

– Det lykkedes for ja-partierne at sætte en indenrigspolitisk dagsorden for valget med en kamp mellem især de to store partier om den nationale regeringsmagt, som EU-parlamentet ikke har indflydelse på. Fokus blev fjernet fra den reelle dagsorden: Nemlig den EU-grundlov, som EU’s regeringsledere skal forhandle på plads om få dage. Den EU-grundlov. som får afgørende indflydelse på EU-parlamentets fremtidige rolle og arbejde. Den EU-grundlov, som fjerner magten på afgørende områder fra Folketinget og de nationale parlamenter. Det er meget beklageligt – ikke mindst ud fra et demokratisk synspunkt.

– Vi har ikke haft de samme millioner at føre kampagne med, som de øvrige partier har. Alligevel holdt vi bevarede vi Folkebevægelsens ved dette valg. Det sidste halve års klare medlemsfremgang, som vi fortsat mærker her efter valget, viser at EU-modstanden faktisk styrkes. Det gør den i hele Europa med gode valgresultater for EU-kritiske partier og lister i bl.a Storbritannien, Tjekkiet og Sverige. Og den seneste meningsmåling i Norge viser klart flertal for, at vores nordiske naboland ønsker at forblive ude af EU, konstaterer Ole Krarup.

Netavisen 14. juni 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater