Kina grundlovssikrer den private ejendomsret

Kinas hurtige kapitalistiske udvikling blev cementeret, da den kinesiske forfatning i sidste måned blev ændret, så den nu – som alle kapitalistiske forfatninger – sætter beskyttelsen af den private ejendomsret i centrum.

Efter vestligt krav vedtog Folkekongressen også en anden ændring af forfatningen: en formel garanti af ‘menneskerettighederne’, hvormed menes de traditionelle borgerlige rettigheder, og ikke retten til arbejde, bolig og frihed for sult.

I alt gennemførtes 13 ændringer af forfatningen, som tilføjede paragraffer som ‘lovlig privatejendom er ukrænkelig’, eller som forpligter staten til ‘at opmuntre, støtte og vejlede den private økonomi(sektor)’.

Bestemmelsen med beskyttelse af privatejendomsretten tilbagekalder dermed de principper, som blev fastlagt i de tidligere forfatninger, som revolutionen i 1947 fastlagde, og som formelt afskaffede den kapitalistiske privatejendomsret (til produktionsmidler mm).

Privatejendom ligestilles nu med statsejendom – til stor tilfredshed for de udenlandske kapitalistiske selskaber, som har investeret milliarder af dollars i Kina, og som ser det som det globalt største marked for profitabel udbytning.

Forfatningsændringerne bringer grundlovens bestemmelser i overensstemmelse med den økonomiske virkelighed, som allerede eksisterer i Kina.
Siden de økonomiske reformer for alvor tog fart i 1979 har flere millioner kinesere oprettet private virksomheder og investeret i jord og bygninger. De to børser i landet er som i andre kapitalistiske lande spillebuler for aktieejere og investorer.
Mange gange flere millioner kinesere har mistet deres arbejde og udkomme.

Netavisen 2. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne