EU bruger terrorlove mod politisk opposition

Terrorbomberne i Madrid gav anledning til at fremskynde både forfatningsprocessen i EU og EU’s ‘koordinerede kamp mod terror’.

Som partner i USA’s såkaldte ‘krig mod terror’ gennemførte EU og alle medlemslandene, Danmark indbefattet, en række udemokratiske lovgivninger i kølvandet på USA efter 11. september. I Danmark kaldes det ‘terrorpakken’ og består bl.a. i, at folk, der er anklaget for forbrydelser, som absolut intet har med terror at gøre, nu kan udlevere stil retsforfølgelse og straf i andre EU-lande.

Efter Madrid-bomberne har EU besluttet at forstærke ‘kampen mod terror’ ved at styrke en samordnet politi- og efterretningsvirksomhed og har bl.a. udnævnt en unions-terrorchef til at forestå dette.

Bomberne i Madrid blev af den spanske regering straks brugt i et forsøg på at sikre Aznar-regeringen genvalg ved ubegrundet at anklage den basiske løsrivelsesbevægelse ETA for at stå bag. ‘Kampen mod terror’ blev brugt til at ramme politiske modstandere. Som bekendt blev dette afvist af det spanske folk, som opfattede bomberne som gengæld for den ivrige spanske regerings-opslutning bag Irak-krigen.

Massearrestationerne den 1. april

I de tidlige morgentimer den 1. april gennemførte politiet i en række europæiske lande razzia’er og arrestationer imod antiimperialistiske aktivister, hvorunder mindst 41 blev arresteret.
Aktionen blev tilsyneladende koordineret fra Italien – og fandt sted i nært samarbejde med den tyrkiske stat.

Hovedparten af ofrene for denne aktion er tyrkiske revolutionære, men blandt de arresterede er også tre ledende medlemmer fra Italien af den europæiske antiimperialistiske organisation Campo Antiimperialista, som har spillet en væsentlig rolle for at udvikle modstanden mod Irak-krigen og besættelsen – Moreno Pasquinelli, Maria Frazia Ardizzone og Alessia Monteverdi.

I sammenhæng med aktionen har italiensk politi lukket to antiimperialistiske, italiensk-indregistrede hjemmesider Free Iraq – www.iraklibero.net – en italiensk pendent til Komitéen for et frit Irak – og Voce Operaria – www.voceoperaia.it – som de arresterede har leveret bidrag til.

Som påskud for arrestationerne bruges ‘støtte til en terrororganisation’, som den tyrkiske Revolutionære Folkebefrielsesfront (DHKC) betegnes som på EU’s terror-hitliste.
Det står imidlertid klart, at slaget mod Campo Antiimperialista kommer på grund af organisationens støtte til den irakiske modstand mod krig og besættelse. Den har især i Italien været udsat for en omfattende mediehetz – men kæmpedemonstrationen i Rom den 20. marts, hvor også en repræsentant for den irakiske modstand talte, viste at Campo Antiimperialista i de seneste måneder har vundet betydelig indflydelse.

Hvad DHKC angår (som APK har politiske uenigheder med) så har organisationen aldrig gennemført væbnede aktioner i Europa, men udelukkende rettet aktioner mod det tyrkiske regime og militær, som fortsat nægter kurderne elementære nationale rettigheder og stadig holder tusinder fængslede alene på grund af deres politiske holdninger.

Arbejderpartiet Kommunisterne har sendt følgende støtteudtalelse til den antiimperialistiske organisation Campo Antiimperialistahttp://www.antiimperialista.com/

Støtteerklæring

Løslad de fængslede antiimperialister og revolutionære

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) fordømmer arrestationerne og forfølgelsen af antiimperialister og revolutionære, som gennemføres under påskud af at bekæmpe terrorisme.

Denne bølge af arrestationer kommer efter den Europæiske Unions beslutning om at intensivere den såkaldte kamp mod terror – og den afslører, at de europæiske imperialister forfølger deres politiske modstandere, som udøver deres demokratiske ret til protest.

Denne aktion er ikke rettet mod terrorisme, men imod modstanden mod imperialistisk dominans, mod folkenes retfærdige kamp mod imperialistisk krig og besættelse.
Den demonstrerer den Europæiske Unions reaktionære og undertrykkende karakter og dens planer om at blive en ny imperialistisk supermagt.

Vi forlanger øjeblikkelig løsladelse af de fængslede antiimperialister fra Campo Antiimperialista og de tyrkiske revolutionære.

Arbejderpartiet Kommunisterne
1. april 2004

Netavisen 2. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater