Anklager om tysk politibrutalitet

Ny rapport fra Amnesty International fortæller om mishandling og brug af overdreven magt fra tysk politis side. Amnesty opfordrer den tyske regering til – uden forsinkelse – at oprette et uafhængigt organ, som kan undersøge de alvorlige klager over politiets fremfærd. Den danske regering opfordres til at arbejde for et indføre et system indenfor EU der stiller medlemslandene til ansvar overfor politibrutalitet.

– Alt for ofte bliver klager mod politiet ikke undersøgt hurtigt eller upartisk. På trods af stærke beviser, når mange af sagerne aldrig frem til retssalene, siger Amnesty International.

En stor del af de anklager, som nævnes i rapporten fra Amnesty International, stammer fra udenlandske statsborgere eller medlemmer af etniske inoritetsgrupper, som f.eks. tyrkere.

Rapporten peger på:
– at der bruges urimeligt lang tid til at undersøge anklager om politibrutalitet
– at anklagemyndigheden ofte viser uvilje mod at forfølge sagerne i retten
– at klager mod politiet i meget høj grad bliver mødt med modanklager fra politiet
– at dommene i nogle af tilfældene ikke synes at stå i forhold til forbrydelsens alvor

– En sådan praksis kan resultere i, at politiet slipper af sted med at begå overgreb på menneskerettighederne. Selv i tilfælde af førstehåndsbeviser om tortur har det til tider taget år, før de påståede gerningsmænd er kommet for retten, udtaler Amnesty International.

– Amnesty har modtaget færre henvendelser om overgreb de seneste år. Alligevel er alvoren, og den store skade, der er forvoldt i visse af sagerne, af en sådan karakter, at der er lang vej igen. En af de mest effektive måder at forebygge og straffe politibrutalitet er ved at undersøge anklagerne hurtigt og upartisk, få rejst tiltale, hvor der er belæg for
det, og sikre domfældelse af de skyldige.

De officielle statistikker om politibrutalitet i Tyskland er sørgeligt mangelfulde, derfor finder Amnesty at der bør oprettes et centralt organ der registrerer alle klager mod politiet. Myndighederne må regelmæssigt offentliggøre ensartede og omfattende statistikker. Etableringen af et sådan rapporteringssystem burde for længst være gennemført.

Bedre check på politiets opførsel kunne også opnås ved at tillade nationale og internationale menneskerettighedseksperter umiddelbar og uindskrænket adgang til fængslerne. Tyskland bør derfor straks underskrive
og ratificere tillægsprotokollen til konventionen mod tortur og oprette en mekanisme for besøg i tyske fængsler, fastslår Amnesty International.

Rapporten om Tyskland understøtter et mønster fra tidligere Amnesty rapporter om øget politibrutalitet overfor udenlandske statsborgere og etniske minoritetsgrupper i en række vesteuropæiske lande.

Amnesty Internationals danske afdeling har sendt rapporten til Statsminister Anders Fogh Rasmussen, Udenrigsminister Per Stig Møller og Justitsminister Lene Espersen. I et medfølgende brev opfordres regeringen til at arbejde for at EU udvikler et effektivt system, som gør det muligt at stille medlemslandene til ansvar for de krænkelser, der udføres
indenfor EU’s grænser således, at man i fremtiden kan undgå at se politibrutalitet, som dokumenteret i rapporten.

Netavisen 16. januar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne