AIDs: Det stille folkemord

Pressemeddelelse
Sydafrika Kontakt

På denne internationale AIDS-dag den 1. december står det igen klart, at denne verdens rige lande ikke tager aids-epidemien alvorligt. Mere end 40 millioner mennesker har ikke adgang til livsforlængende medicin, pga. en årelang forhalingsstrategi fra såvel medicinindustri, EU-landene som fra USA’s side.

Samtidig har FNs globale fond til bekæmpelse af aids, TB og malaria ikke opnået den støtte som fondens formål og arbejde berettiger til. Tværtimod har Danmark skåret i sit bidrag, med den begrundelse at Fonden yder støtte til behandling. At fravælge medicinsk behandling med livsforlængende medicin betyder at Danida smider gode penge efter dårlige. Det samlede bistandsarbejde i Afrika bliver en ørkesløs vandring og kan i værste fald være spild af penge, når de personer og projekter man støtter, langsomt men sikkert, vil dø pga. Aids. Det afrikanske kontinent er politisk, økonomisk og socialt ved at gå i opløsning pga. Aids. Den arbejdsaktive del af befolkningen i Afrika er hårdest ramt, og allerede nu er millioner af børn blevet forældreløse.

De rige landes, og dermed også Danmarks aids strategier er i bedste fald kortsigtet og medvirkende til at millioner af mennesker ikke har et håb. I værste fald er det forbryderisk og medvirkede til at det stille folkemord forsætter.

I dag er der klar dokumentation for at behandling af aids syge med livsforlængende medicin kan betale sig. Fx betyder det at Brasilien sparer penge på de offentlige sundhedsbudgetter, ved at tilbyde gratis medicin til landets aids-syge. Når de syge ikke dør, fylder de ikke længere op på landets hospitaler, sygefraværet falder og de forældreløse børn belaster hverken staten eller familierne mere. Samtidig er tabet af uddannelse og viden mindre.

Morten Nielsen, formand for Sydafrika Kontakt udtaler:
– Rapport efter rapport og konference efter konference har klart dokumenteret aids-krisens omfang. Eksperterne har peget på hvilke områder der skal sættes ind på. Når den danske regering fortsat sidder dette overhørigt, betyder det efter Sydafrika Kontakts opfattelse at den danske regering ved sin passivitet er meddelagtig i folkemord.

Hvis man vil have mest for pengene er der penge at spare på behandling af Aids syge i u-landene. Beløbet som er brugt i krigen mod terror kunne bruges langt mere effektivt og redde langt flere menneskeliv, hvis de blev brugt på at styrke de fattigste landes sundhedssystemer

Netavisen 2. november 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne