Tyskland: Mere end 100.000 demonstrerede mod Agenda 2010

Mere end 100.000 demonstrerede den 1. november i Berlin mod ‘de største angreb på levevilkår og arbejdsforhold siden 2. verdenskrig’, som det hed i demonstrationsgrundlaget. Det blev den største sociale protest i årtier.

Klik og forstør

Den tyske rød/grønne regering har besluttet, at pensionerne i 2004 skal holdes i ro, og samtidigt barberes pensionskassernes reserver for at lukke et hul på otte milliarder EURO (60 milliarder kroner) i statens slunkne kasse. Det er en del af den såkaldte Agenda 2010 – Schröder-regeringens store EU-inspirerede ‘velfærdsreform’, der har sat pensionstyveri i centrum.

Derfor blev der indkaldt til landsdækkende demonstration i Berlin mod Agenda 2010 og de nye nedskæringer.
Arrangørerne havde regnet med 10-20.000 deltagere. Den enorme opslutning bag demonstrationen kom bag på alle, politiet indbefattet. Det var den største sociale protest i Tyskland i årtier.

Mange besluttede sig først for deltagelse i sidste øjeblik – og mange forbipasserende gik spontant med. Mere end 300 busser og mange fyldte tog bragte folk til Berlin fra over 100 tyske byer.

Berlin Alexanderplatz
Klik og forstør

Det var en bredt sammensat manifestation mod den “rød-grønne” regerings nyliberale politik, som støttes af store dele af fagtoppen, en markering ikke mindst af en styrket og broget tysk venstrefløj til venstre for regeringspartierne. De borgerlige oppositionspartier deltog selvfølgelig ikke.

Mange faglige organisationer havde opfordret til deltagelse, selvom fagforbundstoppene havde afviste enhver mobilisering mod regeringens ‘reformer’. Derfor kom der mange deltagere fra virksomheder og fagforeninger. De og deres krav prægede demonstrationen.

Kritikken rettede sig i høj grad mod regeringen og støtten til dens politik fra de faglige lederes side:

Det største sociale angreb siden 2. verdenskrig
Tekst til indkaldelsen til demonstrationen i Berlin

Angrebet på de sociale sikringssystemer i Tyskland har forskellige navne: Agenda 2010, Hartz-, Rürup- og Sundheds-“reform”. Hermed gennemfører Schröder-Fischer-regeringen de største angreb på levevilkår og arbejdsforhold og -rettigheder siden 2. verdenskrig.

Med afskaffelsen af arbejdsløshedshjælpen og afkortning af dagpengeperioden gør den hundredtusinder af arbejdsløse til bistandsmodtagere. Samtidig planlægger man at beskære bistanden.
Hartz-konceptet betyder overgang til tvangsarbejde, baner vej for lønsænkninger og udhuler ok-aftaler.

Tandlægetilskud og sygedagpenge skal vi for fremtiden selv forsikre os til. Penge for lægekonsultation og højere betaling for medicin er planlagt. Vi skal betale 20 mia. Euro mere.
Pensionerne skal sænkes så betydeligt, at de fleste folkepensionister i fremtiden ikke vil have mere end bistandshjælp. Aldersfattigdom vil vokse drastisk.

Vi bliver bildt ind, at pengene ikke er der. Men produktiviteten er fordoblet i de sidste 10 år og den samfundsmæssige rigdom vokset enormt.

For arbejdsgiverforeningerne og regeringen drejer det sig kun om at sikre bankerne og koncernerne støre profitter på vores bekostning. Det er dem, der er ansvarlige for arbejdsløsheden, den tomme statskasse og kriserne.
Sænkningen af virksomheds- og aktiebeskatningern fra 2001 har indtil videre overført 30 milliarder Euro til firmakasserne.

Opgivelsen af formuebeskatningen giver de rige et årligt tilskud på 16 mia. Euro på deres konti.
Den planlagte sænkning af marginalskatterne vil blive finansieret med nedskæringer for de arbejdsløse i nærheden af 6 mia. Euro.

Det planlagte indkøb af 60 Airbus-militærfly koster 8,3 mia. Euro – men pensionstillægget skal beskæres med 2 mia. Euro.

De store koncerners og regeringernes internationale konkurrence fører også i andre lande til ‘strukturtilpasninger’, sænkning af virksomhedsskatter, nedskæringer af de sociale ydelser, lønninger og overførsler. I Frankrig og Østrig har denne politik udløst store protester og strejker. Vi bør heller ikke længere acceptere disse direkte angreb.

Lige meget om man er arbejder, funktionær, tjenestemand, arbejdsløs, hjemmegående husmor, flygtning, ung i uddannelse eller pensionist – vi må ikke lade os splitte og må tage ansvaret for vores skæbne i egne hænder.
Vi afviser alle angreb på det store flertal i befolkningen – uanset om det kaldes Agenda 2010, Rürup-, Hartz- eller Sundhedsreform.

Italien: Generalstrejke mod pensionsreform

Grundlaget for demonstrationen nævner Østrig og Frankrig som lande, hvor kampen mod de nyliberale pensionsreformer har udløst store massekampe. Det gælder i allerhøjeste grad også for lande som Italien, Spanien og Grækenland. Det er ikke fordi protesterne ikke finder sted. De europæiske medier sørger omhyggeligt for ikke at informere om, hvad der sker på disse fronter i EU-landene – eller udenfor.
Hvor har vi set reportager fra den største sociale protest i Tyskland i årtier?

Det blev måske lige nævnt, at der var generalstrejke i Italien den 24. oktober – mest fordi den lammede flytrafikken. Mere end 10 millioner arbejdere nedlagde arbejdet i en fire timers generalstrejke, og mere end en million gik på gaden for at protestere mod Berlusconi-regeringens pensions-‘reform’.

Den vil blandt andet betyde at det gennemsnitlige arbejdsliv øges fra 35 til 40 år, før de kan modtage fuld pension. Pensionsalderen hæves, og pensionerne sænkes. Godkendes den af parlamentet, vil den træde i kraft fra 2008. Tidligere protester har forhindret ikrafttræden før.

Massedemonstrationerne var også her med større deltagelse end forventet. Alene i Milano, Berlusconis hjemby, marcherede 2


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne