Tyskland: Nyt tyveri fra pensionsopsparingen

Den tyske rød/grønne regering har besluttet, at pensionerne i 2004 skal holdes i ro, og samtidigt barberes pensionskassernes reserver for at lukke et hul på otte milliarder EURO (60 milliarder kroner) i statens slunkne kasse.

Det er det første større anslag mod pensionskassernes kæmpeformuer, som er indbetalt af arbejdere ved frivillighed eller tvang.

Den tyske socialminister forsvarer forslaget med, at indgrebet sker for at sætte skub i beskæftigelsen. Argumentet kaster ikke nogen sympati fra sig hos de tyske ældreorganisationer og fagforeninger, der kritiserer regeringsbeslutningen:
– Det er pensionisterne, der kommer til at betale for en forfejlet pensionspolitik, mener Adolf Bauer, formand for foreningen Socialforbundet Tyskland. I første omgang betyder det en månedlig forringelse på 150 kr. for den enkelte pensionist i Tyskland.

Den tyske fagbevægelse mener, at regeringen i stedet burde have sat pensionsbidraget skulle have været sat op fra de nuværende 19,5 pct., som finansieres af ansatte og arbejdsgivere i fællesskab, hvilket er et yderst problematisk krav, da det udelukkende gør pensionsformuerne endnu mere attraktive at suge i for staten.

Tyveriet fra pensionsformuerne er ingenlunde noget nyt fænomen i Danmark. I de sidste ti år har skiftende regeringer stjålet fra den sociale pensionsfond med dets formue på 150 milliarder for at pynte på finansloven. Det er vel at mærke ikke småpenge, men milliarder af øremærkede kroner, staten på den led har tyvstjålet hvert år.

Fagbevægelsens top har siden 1987 haft de tvungne arbejdsmarkedspensioner som deres kærligste mærkesag. De sidder da også selv med ved bordet, hvor beslutninger om investeringer og bestyrelsessalærer træffes. Eksemplet fra Tyskland er skræmmende, da enhver regering har interesse i at suge fra pensionskassernes milliardformuer for at redde statens budgetter og regnskaber til gavn for de mange direkte og indirekte tilskud til erhvervslivets top.

Netavisen 2. november 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne