Racistparti gennemtrumfer kommunal “oplysningskampagne” om kommunismen:Officiel antikommunisme i Sverige

Af Anders Englesson, Proletären

Byrådet/kommunalbestyrelsen i den halvstore blekingske stad Karlskrona har lanceret en antikommunistisk kampagne i kommunen, specielt rettet mod ungdommen. Som om dette ikke er skandaløst og antidemokratisk nok, sker beslutningen efter forslag fra partiet Sverigedemokraterne, der har en tydelig racistisk-fascistisk åre, og som indtil nu har været udstødt fra det officielle politiske liv i Sverige.

Det racistiske parti Sverigedemokraterne har en politik, som falder i god jord hos så vel borgerlige som socialdemokrater.
Sådan er det i hvert fald i Karlskrona, hvor benævnte flygtningefjendtlige partidannelse med hjælp fra moderater, folkepartister, kristdemokrater, centerpartister, miljøpartister og ‘sossar’ (socialdemokrater) har fået gennemtrumfet et forslag om en kommunal “oplysningskampagne om kommunismens forbrydelser mod menneskeheden”.

Styret undervisning

Det eneste parti, der gik imod Sverigedemokraterne, var Venstrepartiet, som henviste til uddannelsesudvalget, der i sin stillingtagen havde afslået forslaget.

Beslutningen i kommunalbestyrelsen har oprørt historie- og samfundslærerne i Karlskrona. I Blekinge Läns Tidning 6. september trådte historielæreren Agne Jepson frem med svidende kritik:
– Vi tolker kampagnen og politikernes udtalelser i pressen sådan, at de dels sætter spørgsmålstegn ved vore kundskaber om Østeuropa, dels at vi ikke skulle være objektive, når det gælder kommunismen som ideologi og praksis, siger Agne Jepson til BLT.

Jepson mener endvidere, at kampagnen ligger på linje med nutidens politiske liv:
– Det er klart, at der findes interessenter bag ved forslaget og opførslen omkring den planlagte kampagne, siger han og fortsætter:
– Vi håber, at denne debat ikke signalerer en ny politisk styring i vor undervisning. Vi vægrer os ved at undervise efter påbud fra kommunalpolitikere.

Det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Mats Johansson forsvarede dog beslutningen om at følge Sverigedemokraternes forslag:
– Kampagnen skal rettes mod samtlige gymnasieelever og voksenstuderende i Karlskrona, siger Johansson til samme avis 15. september.
– Det er vigtigt, at vore skoleelever forstår de Baltiske landes og Polens baggrund, siger Johansson.

Forbløffet

Venstrepartiets gruppeleder i Karlskronas byråd, Günter Dessin, er forbløffet over, at forslaget gik igennem:
– Der findes jo en beslutning i uddannelsesudvalget, og det kan vel ikke være hensigten at rive den itu, siger han ifølge tidligere citeret kilde.

Sverigedemokraternes leder i Karlskrona, Richard Jomshof, blev naturligvis lykkelig over, at hans holdninger er faldet i god jord. Han pralede så meget over sin fremgang, at han forlangte, at kampagnen efter en deputation til regeringen skulle udstrækkes til rigsniveau. Dette forslag afsloges dog med begrundelsen, at der ikke findes “nogen anledning for Karlskrona kommune til at aflægge regeringen visit”.

Ligeså faldt Jomshofs forslag i en anden motion om en kommunal handlingsplan med det formål at forebygge og modvirke venstreekstremisme og politisk vold. Borgerlige og socialdemokrater begrundede deres afslag med, at de ikke ville træde SÄPO over tæerne.

Men forslaget om en “informationskampagne” mod kommunisme fik altså en kæmpe støtte i kommunalbestyrelsen i militærstaden Karlskrona.
Det tog altså knap et år for det inden valget så bespottede racistparti at komme ind på kommunalpolitikkens rene stuegulve og blive en respekteret holdningspartner til M, FP, KD, MP og S.

‘Dialektoversættelse’: Kommunistisk Politik-Netavisen

Netavisen 15. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne