Japans blinde øje for Fujimoris overgreb

Af Amnesty International

Perus regering har i dag fremsendt en anmodning til Japans myndigheder om udlevering af den tidligere præsident Alberto Fujimori. Amnesty International opfordrer den japanske regering til at holde op med at vende det blinde øje til Fujimors ansvar for overgreb på menneskerettighederne begået i hans tid som præsident i Peru.

Amnesty International anmoder indtrængende de japanske myndigheder til enten at sende Alberto Fujimori tilbage til Peru, hvor der et taget skridt til at retsforfølge ham, eller til selv at starte en undersøgelse i Japan om hans ansvar for de overgreb, der er blevet begået i hans præsidentperiode.

– De udbredte og systematiske brud på menneskerettighederne, som fandt sted, mens Fujimori var præsident, grænser til forbrydelser mod menneskeheden. Staterne har pligt til at retsforfølge og straffe enhver, der er ansvarlig for sådanne forbrydelser, fastslår Stig Nielsen, pressechef i Amnesty International.

Gennem Alberto Fujimori tiårige præsidentperiode (1990-2000) var tortur og mishandling udbredt i Peru, hundredvis af mennesker ”forsvandt” eller blev henrettet uden rettergang. Medlemmer af de væbnede styrker, herunder Fujimoris sikkerhedsrådgiver Montesinos og personer tilknyttet dødspatruljen ”Grupo Colina”, er for øjeblikket fængslet og anklaget for overgreb på menneskerettighederne. Men Alberto Fujimori mangler altså endnu at blive bragt for retten.

– Japan kan medvirke til at bryde den dyne af straffrihed, som håner enhver form for sandhed og retfærdighed. Hvis de ansvarlige endnu engang for lov til at gå fri, vil det blot medvirke til yderligere overgreb, siger Stig Nielsen.

Netavisen 31. juli 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne