Sandhedens stunder

Proklamation Adolf Hitler – 1. september 1939

Proklamation fra Adolf Hitler, Rigskansler, til den tyske hær:
“Den polske stat har afvist den fredelige bilæggelse af vores forhold, som jeg havde ønsket, og har kaldt til våben. Tyskere i Polen forfølges med blodig terror og jages fra deres huse. En række grænsekrænkelser, som en stormagt ikke kan tolerere, beviser, at Polen ikke længere er villig til at respektere Rigets grænser.

For at sætte en stopper for dette vanvid, har jeg intet andet valg end at møde magt med magt fra nu af. Den tyske hær vil udkæmpe slaget for det genfødte Tysklands ære og vitale rettigheder med fast beslutsomhed. I forventer at hver eneste soldat, i pagt med den evige tyske soldaterånds store traditioner, altid vil være bevidst om, at han er en repræsentant for det Nationalsocialistiske Stortyskland. Længe leve vort folk og vort Rige!”


Husk at klikke på billedet

Tale til nationen George W. Bush – 17. marts 2003

I mere end et årti har USA og andre nationer udfoldet tålmodige og prisværdige bestræbelser på at afvæbne det irakiske regime uden krig … Vores gode vilje er ikke blevet gengældt.

… Der er ingen tvivl om, at det irakiske regime stadig besidder og skjuler nogle af de mest dødelige våben, der nogensinde er blevet udviklet. Dette regime har allerede benyttet masseødelæggelsesvåben mod Iraks naboer og Iraks folk.

Regimet har en historie af ryggesløs aggression I Mellemøsten. Det nærer et dybt had til Amerika og vores venner og det har hjulpet, trænet og huset terrorister, indbefattet medlemmer af al Qaeda.

Faren er klar: Ved at bruge kemiske, biologiske eller en skønne dag atomvåben, som terrorister kan få fra Irak, kunne de gennemføre deres erklærede mål og dræbe tusinder eller hundredtusinder uskyldige mennesker i vores land, eller ethvert andet land. USA og andre nationer har intet gjort for at fortjene eller indbyde til denne trussel, men vi vil gøre alt for at besejre den.

Før rædslens dag kommer, før det er for sent at handle, vil denne fare blive fjernet. USA har suveræn bemyndigelse til at bruge våbenmagt til at sørge for sin nationale sikkerhed. Dette er min pligt som øverstbefalende ifølge den ed, jeg har aflagt, og som jeg vil holde i hævd.

Frie nationer er forpligtede til at forsvare vort folk ved at gå sammen imod de voldelige, og i denne stund påtager Amerika og vores allierede sig dette ansvar, som vi før har gjort.
God nat, og må Gud fortsat velsigne Amerika.

Netavisen 18. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne