Seksuelle overgreb på kvinder i Tyrkiets fængsler

Af Amnesty International

Fængslede kvinder i Tyrkiet risikerer at blive udsat for seksuelle overgreb af medlemmer af de statslige sikkerhedsstyrker. Amnesty International har udsendt rapporten: Tyrkiet: Stop seksuelle overgreb mod kvinder
i fængsler!

Amnesty International har udsendt en rapport, der fortæller, hvordan tyrkiske kvinder fra alle sociale lag og kulturelle baggrunde er udsat for mishandling, overgreb og voldtægt i fængslerne. Særligt udsatte er kvinder af kurdisk oprindelse fra den sydøstlige del af landet samt kvinder med en anden politisk overbevisning end myndighederne og militæret.

Rapporten er baseret på research foretaget i løbet af år 2002, bl.a. gennem to besøg i Tyrkiet i juni og september 2002. Siden rapporten blev udfærdiget, har Tyrkiet været ude for et regeringsskifte.

”Konklusionerne i rapporten er en udfordring for den tyrkiske regering til at vise, at der er realiteter bag dens udtrykte vilje om forbedre menneskerettighedsforholdene”, siger Amnesty International.

Amnesty International er bekymret for, at der benyttes torturmetoder i form af voldtægt og seksuelle overgreb, fordi det er usandsynligt, at ofrene, hvis de overlever, vil fortælle om disse overgreb.

Amnesty International har modtaget oplysninger hvoraf det fremgår, at arresterede kvinder ofte er nøgne, når de afhøres af mandlige politifolk. Risikoen for, at de under disse omstændigheder udsættes for overgreb og ydmygelser, er stor.

Kvinder tvinges til at få foretaget ”mødomstests”. Hvis mødommen er brudt, medfører det vold og ydmygelse og i nogle tilfælde død. Bare truslen om en sådan test kan, efter kvinden er blevet misbrugt seksuelt, give ofret psykologiske men. At nægte en sådan test bliver opfattet som en indrømmelse af et ”plettet ry” og medfører ofte yderligere seksuelle overgreb på ofret.

For hele rapporten:
http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/recent/eur440062003

Netavisen 27. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne