Honduras må undersøge drab på børn og unge

Af Amnesty International

Ny rapport fra Amnesty International fortæller om mord og henrettelser uden rettergang på 1500 børn og unge i Honduras.

”Selvom den honduranske regering har taget initiativer, der skulle hindre de mange mord og henrettelser uden rettergang, som finder sted i landet, er det ikke lykkedes at sætte en effektiv stopper for drabene,” siger Amnesty International.

Amnesty har i en årrække fordømt de mange mord på børn og unge, begået af myndighederne og ukendte enkeltpersoner. Mordene, der skaber bekymring i befolkningen, kan lede tankerne i retning af en ”social udrensningskampagne”. De fleste af ofrene kommer fra de mest marginaliserede dele af samfundet, herunder de såkaldte ”gadebørn” og medlemmer af ungdomsbander.

I de fleste tilfælde er gerningsmændene uidentificerede, selvom vidneudsagn fra overfaldene peger på, at de kan være politifolk eller civile, som handlede med myndighedernes stiltiende billigelse.

Amnesty International er kommet med en række konkrete forslag til forbedring af forholdene. De går bl.a. ud på, at man undersøger og straffer i forbindelse med tidligere drab, at der tages effektive skridt til at forhindre disse mord, og at politistyrken bliver en mere professionel og disciplineret institution. Organisationen anmoder endvidere
myndighederne om at skabe et permanent og effektivt system til at beskytte vidner, og om at formulere en aktionsplan med klare mål og specifikke tidsfrister til at fuldføre de forskellige faser.

Netavisen 26. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne