Sydafrika: Vandprivatisering koster menneskeliv

Privatiseringerne i Sydafrika, som har stødt på stærk modstand, er en katastrofe for den fattige sorte befolkning. Ikke mindst privatiseringen af vandet – et projekt som støttes af danske Danida. Den truer folkesundheden og har bl.a. øget tilfældene af kolera.

Torsdag deltog direktøren for Rural Development Service Network, RDSN, i Sydafrika, Eddie Cottle, i et offentligt møde i København, arrangeret af Sydafrika Kontakt.

Eddie Cottle har i flere omgange undersøgt, hvorfor mere end 240.000 mennesker er ramt af kolera, med mere end 350 døde i Sydafrikas sorte byområder. Eddie Cottle’s studie tyder på at den dårlige adgang til rent drikkevand er den væsenligste årsag dertil. Efter næsten 9 år med demokrati, er det ikke lykkedes at forbedre den fattigste del af
befolkningens adgang til rent drikkevand. Tvært imod har regeringen forsømt at vedligeholde de indstallationer som apartheid regimet gav den sorte del af befolkningen. Dertil komme at vandet i dag i langt de fleste lokalområder er privatiseret. Hvilket betyder at befolkningen er tvunget til at hente vandet fra forurenede floder og vandløb.

På papiret ser regeringens politik mht. vand, imponerende ud. Men virkeligheden er anderledes. Det er rigtigt at der er opsat vandhaner til millioner af mennesker. Men vand er ikke længere gratis, og de virksomheder der har købt rettighederne til vandforsyningen i Sydafrika, opfører sig ikke væsentligt forskelligt fra apartheid regimet. Forskellen er bare den at man nu skal betale for vandet. Adgang til vand er ikke en service længere – det er blevet en salgsvare.
Privatiseringen af vand i Sydafrika støttes af Danida.

– ANC regeringens politik, der har til formål af give alle et minimum af gratis vand, er totalt mislykket, siger Eddie Cottle. I de fleste sorte byområder deles man om de få vandhaner der til rådighed. Det betyder at kommunen ikke har styr på hvem der har brugt hvor meget. Derfor lukker man for vandet til hele området, når det private selskab mener at en bestemt bydel har fået deres del af det ‘gratis vand’, siger Eddie Cottle.

Netavisen 24. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne