Maske-forbud også i Sverige ?

Den såkaldte Göteborgskomité , hvor tidligere statsminister Ingvar Carlsson (s) er formand, foreslår at der indføres et generelt maskeforbud under demonstrationer, skriver den liberale avis Svenska Dagbladet.

Af Ole Larsen, januar 2003

Göteborgskomiteen blev nedsat et par dage efter optøjerne i juni 2001.
Her sloges ca 500 anarkistiske provokatører med politiet. Provokatørerne og politiet kastede brosten på hinanden, satte ild på gaderne, smadrerne vinduerne i 30-40 butikker og skabte en ophidset, hysterisk stemning, der gjorde det muligt for de EU-underdanige medier at drukne den folkelige EU-modstand i 15 avissider om optøjerne mod 1 side om de titusinder, der demonstrerede fredeligt med kravet om få Sverige ud af EU.

Inden juni-optøjerne var der i den svenske rigsdag en udbredt modstand mod at indføre maske-forbud.
Nu har et flertal i næsten alle partier i komiteéns refencegruppe sagt ja til et forslag om maske-forbud.
Komiteén foreslår også at politiet skal kunne gøre undtagelser, idét komiteén foreslår at udenlandske borgere skal tillades at bære maske når de vil demonstrere mod deres hjemlands regering, for som komiteén udtrykker det
“at undgå at blive indentificeret og registreret.”

Hvis forslaget bliver vedtaget medfører det at det i loven fastslås at svenske medborgere ikke må demonstrere med maskering mod Sveriges regering. Mens udenlandske medborgere tillades bære maske, dog kun når de demonstrerer mod en regering, som svensk politi har tilladt dem at demonstrere mod. Der ville mange jo foreslå en demonstration mod Bush og Blairs krigsforberedelser mod Irak, hvis politiet tillader det.

Med tanke på den svenske regerings uselvstændige og underdanige holdning overfor Pentagon/CIA’s terrorkrigs-kurs, hvilket bl.a har betydet at flere svenskere har fået deres bankkonto- lukket efter ordre fra Washington uden det minste bevis på “terror”-mistankerne. En svensker (ligesom en dansk statsborger) sidder indespærret på Guantanamo-basen på Cuba på tolvte måned, uden at den svenske regering har ofret så meget som en ambassadør på at protestere overfor Bush-regimet, som ikke vil anerkende fangerne som krigsfanger eller politiske fanger (Geneve-konventionen). Man kan derfor gætte, at svensk politi ikke vil tillade en maskeret demonstration mod de Forenede Staters regering , men derimod tillade en sådan mod Irak´s regering.

Dermed politiserer komiteén lovgivningen
Det viser at Carlssons komite er på vildveje.

Hvis komiteén forslag bliver vedtaget i Sveriges Riksdag er det endnu et resultat af det som de anarkistiske provokatører kaldte “tre dage der rystede verden”.
Og demonstrationsretten bliver ligeså indskrænket som i Forbuds-Danmark og Norge .

Göteborgskomiteén fik som opgave at “gå igennem politiets organisation, arbejdsmetoder og politiets korte forvaringer af folk” og “komme med forslag til nye forholdsregler og eventuelle lovændringer for at sikre demonstrationsretten, der samtidigt forbygger nye uroligheder, lignende dem i Gøteborg Juni 2001”.

Komiteén fremlægger sin rapport imorgen tirsdag den 14.januar.

Netavisen 13. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne