Krigens pris

En krig er dyr på alle måder. Også økonomisk. Der er af den amerikanske kongres sat tal på den planlagte Irak-krig: Omkring 200 milliarder dollars. Bush prøver at tørre regniningen af på andre, mens der forberedes en ‘X-mas-blitz’ – et julefyrværkeri.

FNs våbeninspektører har påbegyndt deres arbejde i Irak. Men de ikke har fundet masseødelæggelsesvåben, og heller ikke irakere, som ikke var villige til at samarbejde. Til gengæld har deres inspektioner afsløret Toni Blairs løgne: En inspektion af nogle af de steder, han rapport til parlamentet hævdede producerede masseødelæggelsesvåben fandt kun – sønderbombede ruiner.
Et kritisk tidspunkt i forhold til en krig ligger allerede den 8. december, hvor Irak skal aflevere en fuldstændig rapport om deres masseødelæggelsesvåben. Hævder landet fortsat, det ikke har nogen, vil det blive anset for en løgn – og et krigspåskud. Laver det en liste over masseødelæggelsesvåben, vil det afsløre sig som dybt utroværdigt – og levere et krigspåskud.

Samtidig er en operationel generalstab for Irak-krigen kommet på plads i Qatar, hjemlandet for TV-stationen Al Jazeera. Det er derfra selve krigen vil blive styret – men omfattende bombardementer og en efterfølgende invasion, der vil ende med indtagelse af Bagdad. De fleste hangarskibe er på plads – de sidste ankommer 15. december. Forventningerne til en snarlig krig udtrykkes i den proamerikanske presse med overskrifter som ‘X-mas-blitz’ – julefyrværkeri.

Krigen er tæt på – og dermed rejser der sig også andre spørgsmål. F.eks.: Hvad koster krigen? Ikke i menneskeliv, men i gode amerikanske dollars …
Den amerikanske krigsplan kalkulerer med, at det er amerikanske og britiske tropper, suppleret med mindre kurdiske og eksilirakiske styrker, der skal gennemføre det militære hovedslag. Betydningen af den krigskoalition, Bush er i gang med at etablere, ligger ikke mindst på det økonomiske område: Hvem skal betale regningen for krigen?

Det lykkedes den ældre Bush at vælte de fleste krigsomkostninger over på sine allierede. I forbindelse med Golfkrigen i 1990 gennemførte han, hvad der blev kaldt ‘Operation Raslebøsse’ (Operation Tin Cup) for at få penge af mere eller mindre vrangvillige allierede. Regningen for de amerikanske skatteydere endte med kun at blive omkring 7 milliarder dollars, en brøkdel af de samlede omkostninger. Resten blev tørret af på de allierede – Danmark indbefattet. Og på Irak selv.

Den nye krig bliver dyrere end den første, også fordi den forudsætter en langvarig besættelse af Irak. ‘Optimistiske’ beregninger fra den amerikanske kongres taler om hen ved 200 milliarder dollars. Der er ingen tvivl om, at Bush Jr. vil forsøge at tørre den af på sine allierede – Danmark indbefattet. Men der er heller ingen tvivl om, at USA kommer til at bære en langt større del af krigsudgifterne selv denne gang.
Den første Golf-krig kostede i nutidens mønt omkring 80 mia. dollars.

Se også
Bush opbygger ny krigskoalition mod Irak Netavisen 23.11.02

Netavisen 3. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne