Bush planlagde irakisk ‘regimeskift’ før han blev præsident

Den skotske avis Sunday Herald offentliggjorde søndag en artikel af Neil Mackay, som afslører, at præsident Bush og hans hold ikke bare planlagde at vælte Saddam Hussein, men at vinde kontrol over hele Mellemøsten, før han blev præsident. En hemmelig plan for skabelsen af en ‘global Pax Americana’ blev udarbejdet af en række centrale ministre i Bush-administrationen i september 2000.

Artiklen gengives her på dansk i sin helhed:

Et hemmeligt udkast til at sikre amerikansk verdensherredømme afslører, at præsident Bush og hans kabinet planlagde et overlagt angreb på Irak for at sikre et ‘regimeskift’ allerede før han kom til magten i januar 2001.
Planen for en ‘global Pax Americana’, som Sunday Herald er i besiddelse af, blev udarbejdet for Dick Cheney (nu vicepræsident), Donal Rumsfeld (forsvarsminister), Paul Wolfowitz (Rumsfelds stedfortræder), George W. Bush’s yngre broder Jeb og Lewis Libby (Cheneys stabschef), Dokumentet med titlen ‘Genopbygning af Amerikas Forsvar: Strategier, Styrker og Ressourcer i et nyt Århundrede’ blev skrevet i september 2000 af den nykonservative think-tank Project for the New American Century (PNAC).

Planen afslører at Bush’s kabinet havde i sinde at vinde militær kontrol over Golf-regionen uanset om Saddam Hussein var ved magten. Det hedder her: ‘USA har i årtier søgt at spille en mere permanent rolle i Golfens regionale sikkerhed. Mens den uløste konflikt med Irak sikrer dens umiddelbare retfærdiggørelse, så rækker behovet for en meget betydelig amerikansk militær tilstedeværelse i Golfen ud over spørgsmålet om Saddam Hussein og hans regime.’

PNAC-dokumentet støtter en ‘plan for at opretholde globalt amerikansk overherredømme, som udelukker at en stormagtsrival udvikler sig, og former det internationale sikkerhedssystem i overenestemmelse med amerikanske principper og interesser’.

Denne ‘store amerikanske strategi’ må fremmes ‘så langt ind i fremtiden som muligt’, hedder det i rapporten. Den opfordrer også USA til at ‘udkæmpe og vinde afgørende sejre i en række samtidige større krige med mange deltagere’ (‘multiple, simultaneous major theatre wars’) som en ‘central opgave’.

Rapporten beskriver de amerikanske væbnede styrker i udlandet som ‘kavalleriet på den ny amerikanske grænse’. PNAC-planen underbygger et tidligere dokument, skrevet af Wolfowitz og Libby, som sagde at USA må ‘tage modet fra fremskredne industrinationer, som vil udfordre vor ledelse eller blot stræber efter en større regional eller global rolle’.

PNAC-rapporten derudover

– refererer til nøgleallierede som UK som ‘det mest effective og virkningsfulde middle til at udøve global amerikansk ledelse’

– beskriver fredsbevarende missioner som ‘krævende amerikansk politisk ledelse snarere end ledelse af De Forenede Nationer’

– afslører bekymringer i administrationen for at Europa kunne udkonkurrere USA.

– siger, at ‘selvom Saddam skulle forlade scenen’ skal baser i Saudi-Arabien og Kuwait være permanente – trods indenlandsk opposition i Golf-landene mod stationerinegn af amerikanske tropper – da ‘Iran meget vel kan vise sig at være en lige så stor trussel mod amerikanske interesser som Irak har været det’

– sætter focus på Kina for et ‘regimeskift’, idet den erklærer, at ‘det er på tide at øge tilstedeværelsen af amerikanske tropper I Sydøstasien’. Dette kan, siger den, føre til at ‘amerikanske og allieret magt kan sikre ansporingen af demokratiseringsprocessen i Kina’

– påkalder skabelsen af amerikanske ‘rumstyrker’, for at beherske verdensrummet og sikre total kontrol over cyberspace for at forhindre ‘fjender’ i at bruge internettet mod USA

– antyder at USA -på trods af at det truer med krig mod Irak for at udvikle masseødelæggelsesvåben – kan tænkes at overveje biologiske våben – som nationen har forbudt – i de kommende årtier. Det hedder: ‘Ny angrebsmetoder – elektroniske, ‘ikke-dræbende’, biologiske – vil være lettere tilgængelige … faktiske slag vil sandsynligvis foregå i nye dimensioner, i rummet, cyberspace, og måske i mikrobernes verden … avancerede former for biologisk krigsførelse som kan ‘ramme’ specifikke genotyper kan omforme biologisk krigsførelse fra terrorens sfære til et politisk nyttigt redskab’.

– og peger specielt på Nordkorea, Libyen, Syrien og Iran som farlige regimer og erklærer, at disses eksistens retfærdiggør skabelsen af et ‘verdensomspændende kommando-og-kontrol system’.

Tam Dalyell, MP for Labour, i Underhusets præsidium oge n af de førende rebeller mod en krig mod Irak siger: ‘Dette er affald fra højredrejede tænke-tanke fulde af spurvehøge – mænd som aldrig har kendt til krigens rædsler, men har forelsket sig i tanken om krig. Mænd som Cheney, som undgik at blive indrulleret i Vietnam-krigen.
Dette er en plan for amerikansk verdensherredømme – en ny verdensorden, de vil skabe. Det er tankevirksomheden hos amerikanske fantaster, som vil kontrollere verden. Jeg væmmes ved at en britisk labour-premierminister er kommet i seng med et flok med denne moralske habitus.’

Her slutter artiklen i Sunday Herald.
Det bør tilføjes, at netop denne gruppe ‘fantaster’ – eller rettere sagt amerikanske fascister anno 2002 – har en afgørende indflydelse i Bushadministrationen, og at denne plan fra år 2000 er blevet fulgt i detaljer gennem Bushs såkaldte ‘krig mod terror’, som vi kun har set begyndelsen af.

Der refereres i artiklen til det såkaldte Wolfowitz-Libby dokument fra 1992. Dette gav den første gennemarbejdede udformning af USAs ‘ny verdensorden’ – Pentagons strategi for globalt amerikansk overherredømme (Netavisen 21.02.02].

Originalartiklen:
Bush planned Iraq ‘regime change’ before becoming President Sunday Herald 15.09.02

Se også:
Milosevic i Haag – Skueproces for åben skærm Netavisen 14.02.02

Netavisen 16. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne