Hvorfor Irak ikke har atomvåben: Våbeninspektørerne og Operation Desert Fox

Scott Ritter var våbeninspektør i Irak fra 1991-97. Derefter afløstes han af Richard Buttler. I december 1998 gennemførte den daværende amerikanske præsident Bill Clinton en begrænset, men massiv militæroperation Operation Desert Fox (Den første Irakkrig kaldtes Operation Desert Storm), hvor hundreder af amerikanske fly angreb samtlige de mål, man mente kunne danne basis for produktion af masseødelæggelsesvåben.

Inden da var alt FN-personale indbefattet våbeninspektørerne trukket ud. Og angrebene blev gennemført på baggrund af Buttlers oplysninger til USA. Han skabte også påskuddet for operationen ved at fremprovokere en situation, hvor våbeninspektørerne tilsyneladende nægtedes adgang til følsomme steder.
Operation Desert Fox blev af den amerikanske præsident og pentagon beskrevet som en fuldstændig succes, der i årevis fremover havde ødelagt Iraks mulighed for at producere masseødelæggelsesvåben, atomvåben indbefattet.

I et interview med CNN dagen efter hans tale til det irakiske parlament sagde Scott Ritter:
– Lad os huske på at grunden til at våbeninspektørerne ikke er i Irak, er ikke fordi Irak smed dem ud, men de blev snarere beordret ud af USA efter at USA manipulerede med inspektionsprocessen for at skabe den konfrontation, der førte til Operation Desert Fox, og derpå benyttede efterretninger indsamlet af inspektørerne til at ramme irakiske regeringsbygninger, indbefattet Saddam Husseins sikkerhed. (Man forsøgte at dræbe Saddam under denne operation, KP) Så det vil vare noget tid før man kan overbevise Irak om, at de igen kan stole på inspektørerne. Men – rent ud sagt – de har ikke noget valg.

– Inspektørerne var i stand til at udføre deres job for at afvæbne Irak uden at Irak lagde hindringer i vejen. Lad os huske på, at i perioden 1994-98 udførte våbeninspektørerne omhyggelige inspektioner af hele Iraks industrielle infrastruktur. Og på intet tidspunkt forhindrede Irak dette arbejde.

– Der kom først obstruktion, da våbeninspektørerne søgte at opnå adgang til følsomme områder for irakkerne. Og mange af disse anlæg – indbefattet efterretningsanlæg, sikkerhedsanlæg og saddam Husseins paladser – havde intet som helst med masseødelæggelsesvåben at gøre.
Så tingene må sættes i det rette perspektiv. Ja, der var obstruktion. Men denne obstruktion havde meget lidt, om overhovedet, noget at gøre med den faktiske afvæbning.

– Saddam Hussein er en mand, som er stærkt interesseret i Saddam Husseins overlevelse. Og jeg tror at han indser, at enhver bestræbelse fra hans eller hans regerings side på at genanskaffe sig noget som helst masseødelæggelsesvåben – for slet ikke at tale om atomvåben – ville være det samme som at indtage en dødbringende selvmordspille. Den ville invitere til en øjeblikkelig og barsk reaktion fra det internationale samfund og resultere i hans endelige fald.
Så jeg tror fuldt og fast, at Saddam Hussein i dag ikke prøver at anskaffe sig hveken atomvåben eller masseødelæggelsesvåben af nogen slags, sagde Ritter.

Hans efterfølger som chefvåbeninspektør, den notoriske amerikanske spion Richard Buttler, der fungerede som redskab for USA i Operation Desert Fox, prøver selvfølgelig at afvise Ritters udtalelser ved igen at påstå, at Saddam besidder masseødelæggelsesvåben. Han er imidlertid internationalt set for længst et miskreditteret kort.

Se hele interviewet med Scott Ritter på CNN her (eng.)

Se også:
Bush’s, Blairs og Foghs store løgn
11. september 2002: Vil lave kortet over Mellemøsten om

Netavisen 11. september 2002Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne