Spanien: Terrorlovgivning bruges til at knægte baskisk selvstændighedskamp

Hvis der endnu er nogle som tror, at den såkaldte terrorlovgivning – i USA, Indien, Israel, EU eller andre steder – er et ‘demokratisk instrument’ mod terror, så er det på tide at tro om igen. De såkaldte terrorlister er først og fremmest krigserklæringer mod sociale og nationale frigørelsesbevægelser. Deres egentlige formål er at cementere historiske uretfærdigheder og massiv national og politisk undertrykkelse.

Baskerlandet er et slående eksempel. Nu tages der skridt i det spanske parlament til at forbyde det militante nationalistparti Batasuna, som i årtier har taget Baskerlandets århundredårige kamp for selvstændighed mod den spanske centralmagts undertrykkelse op som legalt politisk parti.

Forbudet mod Batasuna er det sidste af en lang række skridt til at illegalisere og kriminalisere baskernes nationale kamp. Med terrorlovgivningen, som blev gennemført under det spanske EU-formandsskab og uden antydning af protest dea de øvrige EU-landes side, har den spanske regering fået det redskab, det har ønsket sig, til ‘en gang for alle’ at sætte en stopper for baskernes kamp.

Forbudet mod Batasuna vil imidlertid ikke afslutte kampen – den vil tværtimod på sigt betyde en optrapning af den væbnede kamp fra baskernes side. Det viser al erfaring fra undertrykkelses og udslettelseskampagner mod væbnede nationale bevægelser. Men forbudet er et signal om, at den spanske regering med EUs støtte ikke har i sinde at løse de nationale problemer i unionen ad demokratisk vej eller af forhandlingernes vej.

Massedemonstration i Bilbao mod kriminalisering af Batasuna 15. juni 2002

Lørdag den 15. juni demonstrerede titusinder i Bilbao mod Spaniens planer om at forbyde bevægelsen/partiet “Batasuna”. Demonstrationen var bredt indkaldt under parolen: “Nej til kriminalisering: Alle projekter, alle idéer, alle folk”. Ifølge dagbladet GARA deltog 40.000.

Forbudet mod Batasuna kommer efter at den baskiske ungdomsorganisation Segi blev forbudt af den spanske stat i starten af 2002. Solidaritetsorganisationen med de omkring 600 politiske fanger ‘Askatasuna’ er ligeledes blevet forbudt af den spanske undersøgelsesdommer Garzon.

Den spanske stat har systematisk gennemført en politik for at kriminalisere den venstreorientede selvstændighedsbevægelse. Seneste lykkedes det den spanske regering at få Segi og Gestoras Pro Amnestia (som nu er erstattet af Askatasuna) på EUs liste over terrororganisationer. På denne liste nævnes Segi og Gestoras Pro Amnestia sammen med andre nu forbudte politiske og folkelige bevægelser som en del af ETA. Disse organisationers påståede tilknytning til ETA er ikke blevet bevist, men bygger alene på undersøgelsesdommer Garzons holdning.

Kriminaliseringen af den baskiske venstrefløj rammer bredt. Mellem 10-20 % stemmer på den baskiske venstrefløj – som senst opstillede som Euskal Herritarrok. Ungdomsorganisationen skiftet navn fra Jarrai til Haika og senest Segi har kunnet samle titusinde til deres årlige ungdosmtræf i påsken.

Se om den spanske terror mod det baskiske folk på Basque Red Net

På solidaritetsorganisationen Internationalt Forums landsmøde 4. august 2002 vedtog man følgende udtalelse om den spanske undertrykkelse af Baskerlandets politiske organisationer:

Den spanske stat knægter ytringsfriheden

Solidaritetsorganisationen International Forum fordømmer den spanske stats illegalisering af bevægelser der kæmper for baskisk selvstændighed. Som det sidste tiltag fra den spanske stats side vil man henholdsvis forbyde Batasuna og samtidigt smadre organisationen gennem konfiskation af bevægelsens midler. Det må efterhånden stå klart at den spanske stat ikke kan dække sig ind under bekæmpelse af terror, når man vil forbyde en organisation der ved valg i Baskerlandet har opbakning fra hver tiende basker. Når der samtidigt er et flertal af de baskiske partier og bevægelser der vender sig mod den spanske stats tiltag til illegalisering er det åbenlyst at den spanske stats tiltag er et angreb på baskernes ret til selvbestemmelse. Skal den væbnede konflikt i Baskerlandet have en ende må der en politisk løsning til hvor Spanien og Frankrig anerkender Baskerlandets ret til selvbestemmelse og lader baskerne selv afgøre deres fremtid. Den spanske er nu i stedet ved at fjerne alle demokratiske muligheder for at baskerne kan arbejde for selvstændighed og det kan kun føre til yderligere skærpelse af konflikten.

EU har været en lydig hjælper for den spanske stat, både den baskiske ungdomsbevægelse Segi og amnestibevægelsen “Gestoras pro amnestia” samt flere andre politiske bevægelser er blevet sat på EU’s liste over terrorbevægelser. EU sætter dermed lighedstegn mellem det er udføre væbnede aktiviteter og så ikke at tage afstand fra disse aktioner. Internationalt Forum vil fortsat have kontakt til og samarbejde med organisationer i Baskerlandet som arbejder for baskisk selvbestemmelse uanset om disse måtte optræde på EU’s liste over terrororganisationer. Vi accepterer ikke den spanske stats og EU’s forsøg på at terrorstemple alle der arbejder for en politisk forhandlet løsning af den baskiske konflikt, hvilket netop er Batasunas strategi. IF vil samtidigt kraftigt advare den danske regering mod at forsætte denne strategi og også gøre det illegalt at vise solidaritet med det baskiske folks kamp. IF lægger ikke skjul på at have samarbejdet med både ungdombevægelsen Jarrai og senere Haika og Segi, amnestibevægelsen “Gestoras Pro Amnestía” og organisationen Xaki som nu alle optræder på EU’s liste over terrororganisationer. Vores samarbejde har aldrig haft karakter af støtte til terror, men alene solidaritet med baskernes kamp for selvstændighed. IF vil også fremover stå fast på vores ret til at lave et samarbejde med baskiske organisationer uanset om disse måtte optræde på enten EUs eller den spanske stats sorte liste.

Kilde:
Internationale Forums Baskerlandsgruppe

Netavisen 26. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne