Amnesty kritiserer USAs sabotage af internationale aftaler

Amnesty International kritiserer USA for at løbe fra internationale konventioner og tiltage sig en international særstatus – senest i forbindelse med Den internationale straffedomstol ICC, som USA saboterer med hård hånd.

– Det danske EU-formandskab må stå fast overfor USA’s gentagne underminering af de internationale menneskerettighedskonventioner. Det er vigtigt, at den danske regering ikke slækker på kravet om, at de
internationale spilleregler skal overholdes af alle – også USA. USA har ingen ret til særstatus, hverken når det gælder den internationale straffedomstol eller, når landet tilsidesætter al international retspraksis, som det
er tilfældet på Guantanamo basen,
siger Amnesty Internationals generalsekretær, Lars Normann Jørgensen.

– USA må ikke få lov til at ødelægge flere års møjsommeligt arbejde på at få etableret et internationalt retsapparat, der blandt andet sikrer, at krigsforbrydere og torturbødler kan blive retsforfulgt. EU – såvel som Amnesty International – har arbejdet målrettet for at få den Internationale Straffedomstol oprettet. Det arbejde forsøger den amerikanske regering nu at torpedere,siger Lars Normann Jørgensen.

Ligesom det er tilfældet med dødsstraffen, har USA’s holdning stor signalværdi overfor den øvrige verden. Så længe USA fastholder statens ret til at henrette sine medborgere, så længe vil det være umuligt at skabe et verdensomspændende stop for dødsstraffen. Og så længe USA ikke ratificerer den internationale straffedomstol, vil lande som Rusland, Kina og Indien også kunne afholde sig fra at ratificere.

Års konsekvent modvilje mod menneskerettighedsarbejde

Amnestyr fremhæver, at USA’s holdning til den internationale straffedomstol og fængsledes retsgarantier i Guantanamo ligger i forlængelse af flere års konsekvent uvilje mod det internationale menneskerettighedsarbejde:

Den internationale domstol i Haag – USA og Iran er de eneste lande, der har nægtet at følge en kendelse fra domstolen.

Den inter-amerikanske Menneskerettighedskommission: USA nægter at følge anbefalinger i forhold til de tilbageholdte i Guantanamo. USA ignorerer ligeledes til stadighed kommissionens opfordringer til at standse
henrettelser af andre landes statsborgere, mens kommissionen undersøger fangernes klager.

Den amerikanske menneskerettighedskonvention: USA har ikke ratificeret konventionen, selvom det er 25 år siden, den blev underskrevet.

Genevekonventionerne: USA har ikke overholdt konventionerne i behandlingen af fangerne på Guantanamo.

Wienerkonventionen om konsulære forbindelser: Problemer i forhold til udlændinge i USA, der risikerer dødsstraf.

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder: USA er et af de kun 23 lande, der ikke har ratificeret.

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder: USA har ratificeret, men kun for så vidt at reglerne om dødsstraf og forbuddet imod tortur passer ind i USA’s egen konstitutionelle begrænsninger.

FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder: 145 lande har ratificeret, USA har ikke, 25 år efter at landet underskrev.

FN’ konvention om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf: USA har ratificeret, men med forskellige forbehold. FN’s Torturkomite har bedt USA ophæve disse forbehold, det har USA nægtet, ligesom USA har nægtet at efterkomme andre anbefalinger fra komiteen, såsom at afskaffe fjernstyrede elektrochokbælter, som bruges mange steder i USA.

Tillægsprotokollen til FN’s torturkonvention: Protokollen, som har til hensigt at sørge for et system af uanmeldte besøg til fængsler og politistationer, blev vedtaget af FN’s økonomiske og sociale råd i 2002, selvom USA stemte imod.

FN’s konvention om barnets rettigheder: I maj 2002 underskrev Somalia aftalen med henblik på at ratificere som nr. 192. Når det er gjort, er USA den eneste stat i verden, der ikke har ratificeret konventionen.

Netavisen 26. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne