Bush: Bilateral aftale – eller mulig militærmagt

Efter at have presset FN til at acceptere at amerikanere ikke kan stilles for FNs ny internationale krigsforbryderdomstol ICC (International Criminal Court) i Haag i et år, søger det nu at få bilaterale aftaler med en lang række lande mod udlevering af amerikanske statsborgere efter den tid. Også Danmark anmodes om ikke at stille amerikanske krigsforbrydere for retten. Norge har allerede sagt nej til en lignende henvendelse.
For en sikkerheds skyld har Bush underskrevet en lov om beskyttelse af amerikanske soldater, der gør det muligt for USA at bruge militærmagt for at forhindre amerikanere elle amerikanske alliererede i at blive retsforfulgt af ICC.

Oprettelsen af den internationale domstol ICC i Haag, som foreløbig er blevet ratificeret af 77 lande, opfattes bl.a. af EU-landene som en milepæl i etableringen af en ny international retsorden. Præsident Bushs USA vil imidlertid ikke være med og har ikke ratificeret aftalen om domstolen, der åbnede sidste måned. USA lagde i stedet kraftigt pres på FNs sikkerhedsråd for sikre sig selv og sine statsborgere immunitet for at blive retsforfulgt ved domstolen. Resultatet blev at man fik et års immunitet – og dermed en principanerkendelse af amerikansk særstatus i forhold til alle andre.

Det er ikke nok for USA, som derfor nu gennem et system af bilaterale aftaler med en lang række lande forsøger at forhindre, at amerikanske soldater kan udleveres til den ny domstol. Foreløbig har Israel og Rumænien indgået en sådan aftale. Også Bulgarien skulle være parat dertil.
Disse lande forpligter sig til ikke at sende amerikanske fredsbevarende styrker eller andet amerikansk personel til domstolen, som strafforfølger personer som er anklaget for folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser begået i internationale og interne konflikter.
Aftalen med Israel er gensidig, og omfatter også israelske statsborgere. Den israelske ambassade i Washington siger Israel frygter, at israelske soldater kan blive tiltalt for handlinger mod palæstinensere.
Det amerikanske udenrigsministerium forventer, at Italien vil være blandt de næste lande, eftersom statsminister Silvio Berlusconi er interesseret i at forbedre Italiens forhold til USA!

Det er en af høgene i forhold til en krig mod Irak, viceminister for våbenkontrol og international sikkerhed John R. Bolton, som har iværksat offensiven for at få så mange lande som muligt til at undertegne en aftale med USA. Den amerikanske ambassade i København har rettet henvendelse til Danmark med ønsket om at indgå en bilateral aftale med den danske stat om ikke at udlevere amerikanere, oplyste udenrigsministeriet for et par dage siden. Tilsvarende er der blevet rettet henvendelse til alle EU’s medlemslande, og f.eks. til Norge.

– Bilaterale aftaler giver os den beskyttelse vi søger, siger en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Philip Reeker, til The New York Times.
Reeker siger at USA ville have en mere varig løsning end det ene år, man foreløbig har fået.. Selvom europæiske NATO-lande var blandt USAs stærkeste kritikere i denne sag, hævder Reeker at europæiske allierede opmuntrede Bush-administrationen til at finde en sådan løsning.

Tilsyneladende siger Norge straks fra. Udenrigsminister Jan Petersen afviser det amerikanske krav:
– Jeg mener bestemt, at amerikanerne overdriver problemerne med domstolen. De har fuldstændig ret i, at ICC kan misbruges, men i statutterne er der indbygget så mange forbehold og frihedsmekanismer, at de problemer på mange måder er løst, siger Petersen.
Danmark har ikke sagt noget. Hverken fra eller til. Men Danmark vil som EU-formandsland tage sagen op på et møde i Bruxelles i september, hvor også Norge ønsker at drøfte den.

Men USA’s forsøg på at tiltvinge sig en særstatus hævet over international lov og undgå at risikere retsforfølgelse af amerikanske krigsforbrydere og menneskerettighedskrænkere går endnu videre.
Den 3. august undertegnede han en ny lov – American Servicemembers Protection Act (ASPA), hvis formål er at true de lande, som ratificerer ICC og som åbner op for brug af militærmagt for at undgå at amerikanere overdrages til den ny internationale domstol. Den er derfor også blevet døbt ‘Haag-invasionsloven’.

Den ny lov tillader brug af militærmagt for at befri enhver amerikaner elle enhver borger i et land, USA er allieret med (som f.eks. Israel), som er i den Haagbaserede domstols varetægt. Denne artikel – også kaldet ‘Haag-invasions-klausulen’ har vakt stor vrede blandt amerikanske allierede, især i Holland.
Derudover godkender loven at USA tilbageholder militær assistance fra lande, der ratificerer ICC-traktaten, og begrænser amerikansk deltagelse i FNs ‘fredsbevarende’ missioner, medmindre USA opnår permanent immunitet fra at blive retsforfulgt. Ifølge loven kan dens bestemmelser tolkes eller tilsidesættes af den amerikanske præsident i overensstemmelse med ‘amerikanske nationale interesser’.

Danmark og EU er under pres.Vil de acceptere amerikansk immunitet under den ene eller anden form? Vil de anerkende USAs internationale særstatus?

Se også:
USA over international lov: Kissinger og Co.

Netavisen 10. august 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne