Internationale eksperter må have øjeblikkelig adgang til Jenin

Amnesty International opfordrer FN’s Sikkerhedsråd til omgående at iværksætte en uafhængig undersøgelse af menneskerettighedskrænkelser i Jenin.

Amnesty International, som i øjeblikket har en delegation i Jenin for at undersøge forholdene, opfordrer Sikkerhedsrådet til at bede FN’s Generalsekretær om øjeblikkeligt at nedsætte et troværdigt hold af internationale eksperter til at undersøge de påståede menneskerettighedskrænkelser, der har fundet sted i Jenin de sidste tolv dage.

”Når dødsfald har fundet sted under tvivlsomme omstændigheder, så skal der i henhold til principperne i international lovgivning finde en uafhængig undersøgelse sted, med alle parters medvirken,” siger Amnesty International. ”Vi opfordrer til, at internationale eksperter udsendes og får adgang til Jenin øjeblikkelig! De skal have mandat til straks at gennemføre en tilbundsgående og uafhængig undersøgelse, samt til at offentliggøre resultaterne af denne undersøgelse”.

Amnesty International mener, at et uafhængigt internationalt undersøgelseshold skal have tilstrækkelige økonomiske midler, og at det skal sammensættes af personer, der er kendt for deres upartiskhed og integritet og som har bevist deres ekspertise og erfaring i kriminelle og retsmedicinske undersøgelser. Undersøgelsesholdet bør omfatte eksperter i retsmedicin, ballistik, menneskerettigheder og humanitær lovgivning. De fundne resultater skal offentliggøres så hurtigt muligt.

For at opgaven kan gennemføres må begge sider i konflikten indgå i samarbejdet og tillade undersøgerne at få ubegrænset adgang til folk, steder og dokumenter, siger Amnesty International.

Netavisen 17. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne