Mujaheddin: Danskerne lokket i en dødsfælde

Den officielle dansk-tyske version af de danske og tyske soldaters død i en eksplosion ved en ‘oprydningsaktion’ i Kabul bestrides af mujaheddin (taliban)-kilder, der siger, at de allierede soldater (som er legitime krigsmål sammen med amerikanerne, ifølge deres opfattelse) blev lokket i en dødsfælde.

I en special rapport fra Kabul offentliggjort i går på den Taliban-venlige hjemmeside azzam.com bestrides den officielle tyske version, der betegner dødsfaldene som en ‘ulykke ved et ammunitionsdepot beliggende i selve Kabul’.

Rapporten lyder således i sin helhed:

KABUL (Specialrapport): Tidligt onsdag den 6 marts 2002 hældte mujaheddinerne fængkrudt i og anbragte en samling granathylstre i et hus i Kabul. Da sprængladningerne var parate, informerede en afghaner med sympati for mujahedinerne den nærmeste afdeling vestlige tropper, at granathylstre var blevet fundte i et hus. Tyske og danske tropper hastede til åstedet og forsøgte, da de følte at der kunne være tale om en bombefælde, intelligent at gøre dem uskadelige på afstand. Deres intelligens var imidlertid ikke nok til at frelse dem, og sprængemnerne blev detoneret ved fjernstyring.

Granathylstrene var blevet fastgjort til en hovedladning af kraftige sprængemner nær indgangen til huset, således at når hylstrene eksploderede, udløste de også de konventionelle sprængladninger nær porten. Dette førte derpå til en massiv eksplosion, som ramte de hjælpløse korsfarere fra alle sider og dræbte alle indenfor en afstand af 50 meter fra eksplosionens centrum.

For ikke at give fjenden kredit for denne operation, udsendte det tyske forsvarsministerium en falsk udtalelse, som hævdede, at soldaterne blev dræbt ved en ulykke ved et ammunitionsdepot inden i Kabul by, mens de forsøgte atdetonere nogle SA-3 antiluft-missiler. En sådan erklæring er en hån mod almindelig sund fornuft, fordi det er velkendt at (1) svært skyts ikke demonteres inde i byer, men bedst ude på landet og (2) svært skyts ikke detoneres ved ammunitionsdepoter, fordi det rummer en stor eksplosionsfare.”

En dansk-tysk kommission er nedsat for at undersøge ‘ulykken’.

Se historien her på azzam.com

Den fulde tekst på engelsk

KABUL (Special Report): Early on Wednesday 06 March 2002, the Mujahideen primed and prepared a collection of artillery shells in one of the houses in Kabul. Once the shells were ready, an Afghan sympathetic to the Mujahideen, informed the nearest detachment of Western troops that artillery shells had been discovered in a house. German and Danish troops rushed to the scene and, sensing a booby trap, intelligently attempted to defuse the explosives from a distance. However, their intelligence was not enough to save them, and the explosives were detonated by remote control.

The artillery shells had been attached to a main charge of high explosives near the gate of the residence, such that when the shells exploded, they also detonated the conventional explosives near the gate. This in turn led to a massive explosion, engulfing the helpless Crusaders from all sides and killing everyone within 50m of the centre of the explosion.

In order to not attribute this operation to enemy activity, the German Defence Ministry issued a false statement, saying that the soldiers were killed in an accident at an ammunition dump inside Kabul city, whilst attempting to defuse some SA-3 anti-aircraft missiles. Such a statement mocks common sense in that it is well-known that: (i) ordnance is not defused inside cities, but rather in countryside and (ii) ordnance is not defused at ammunition dumps because there is a great risk of explosion.

Netavisen 8. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne