Osama bin Laden på tape

Det er nærmest en guldappelsin i den amerikanske turban: NU må verden da indse det berettigede i den amerikanske krig mod Afghanistan. Meget belejligt for USA har man fremskaffet og offentliggjort en hjemmevideo med Bin Laden, hvor han indrømmer meddelagtighed i angreben på WTC og Pentagon. Hvordan kan nogen herefter være mod USA’s terrorkrige?

Videoen, der angiveligt stammer fra Jalalabad, viser angiveligt Bin Laden sammen med en ‘uidentificeret’ saudiarabisk sheik ved et hyggeligt selskab, hvor begejstringen over terrorangrebene ingen ende vil tage. Af bin Ladens kommentarer fremgår det, at han var forhåndsinformeret om, hvornår aktionen konkret ville finde sted; at han havde deltaget i beregninger på forhånd vedr. de mulige ødelæggelser og antallet af dræbte ved et angreb på WTC (hvor det faktiske resultat overgik hans forventninger); samt at deltagerne i selvmordsaktionerne ikke blev informeret om deres mission før de gik ombord på de uheldssvangre fly.
En stor del af samtalen handler om en forøget opslutning i den arabiske og muslimske verden til Osama bin Laden.

Der vil kunne stilles mange spørgsmål vedr. optagelsens autencitet. Det skal ikke kommenteres her. Det ville i sidste ende være et spørgsmål om en domstolsafgørelse af, hvorvidt Osama bin Laden er bagmand for eller impliceret i angrebene på USA.
Den fremlægges imidlertid med helt andre formål: Som et stykke propaganda, der skal overbevise en skeptisk verden om det berettigede i USA’s krig mod Afghanistan – og overbevise om, at USA nu og i al fremtid vil ‘have ret’, når det udpeger et mål for sin terrorkrig.
Hvis påstandene om bin Ladens medskyld var rigtige, hvorfor skulle anklagerne mod Saddam Hussein ikke berettige en ny krig mod Irak?

Sådan lyder den implicitte supermagtslogik.
Men krigen mod Afghanistan bliver ikke mere retfærdig af, hvorvidt bin Laden står bag den 11. september eller ej. De tusinder af civile afghanere, der er blevet direkte dræbt af amerikanske bombefuldtræffere – mindst 3700, siger forsigtige beregninger – overstiger allerede i sig selv antallet af dræbte i New York og Washington. Dertil kommer mange mange flere civile afghanske ofre for krigen eller sult og sygdom i dens kølvand. Det berettiger ikke massakrerne på krigsfanger. Det berettiger ikke supermagten til i strid med al international lov at fjerne et andet lands styre og indsætte et regime efter dets diktat, med den kriminelle Nordalliance som hovedaktør.
Det berettiger ikke en amerikansk eller international besættelse af Afghanistan.
Det berettiger ikke angreb på andre lande som Irak.

USA var fra starten af forpligtet til at følge international lov ved opklaring og retsforfølgelse af terrorangrebene den 11. september. Og det har fra starten tilsidesat denne internationale forpligtelse og udløst en terrorkrig, som havde og har langt større og helt andre formål end at få stillet de skyldige for angrebene på USA for retten – og helst ved en international domstol som den i Haag.

Set ud fra spørgsmålet om at bringe bin Laden og hans fundamentalistiske terrorisme, som oprindeligt var et produkt af det amerikanske CIA, for en domstol og få opklaret terrorangrebene på USA har Afghanistan-krigen været én lang fiasko. Osama bin Laden er ikke fanget. Og USA erklærer, at ingen ledende Al Qaeda-folk er pågrebet.
Ifølge USA findes Al Qaeda-netværket i 60 lande. Og ledelsen er på fri fod: THE GREAT WAR MUST GO ON!

Den amerikanske taliban-frivillige, der overlevede mødet med CIA og nedslagtningen i fortet ved Mazar-i-Sharif, påstås at have advaret om to forestående terroraktioner mod USA. Et biologisk angreb i stor skala skal være planlagt til umiddelbart efter afslutningen på fastemåneden ramadanen efter den kommende weekend. Og derefter skal USA helt udslettes – uden nærmere angivelse af hvordan.

Der er al mulig grund til skepsis. Det er helt usandsynligt at denne mand skulle have kendskab til nogen som helst større terroraktioner, såfremt de planlægges.
Til gengæld kan det krigsførende USA godt bruge sådanne terrorrygter: Den store miltbrandterror blev blæst op ud over alle proportioner – og havde intet at gøre med ‘terrorkrigen’. Den holder ikke længere som skræmmemiddel – men der er brug for en permanent tilstand af frygt for ny terror for at opretholde krigsviljen.

For terrorkrigen er langt fra slut. Både Osama Bin Laden, Saddam Hussein og mange mange andre er på fri fod! Og videon offentliggøres som en verdenssensation netop på et tidspunkt, hvor USAs nære allierede med amerikansk opbakning er ved at tilintetgøre det palæstinensiske selvbstyre i en uhørt krigsforbrydelse, som ville vække et internationalt ramaskrig, hvis ikke det var fordi den kan finde sted i ly af den amerikanske ‘terrorkrig’ og dens ‘sensationer’.

Transkription af bin Laden-videoen
BBC Engelsk Uddrag

Se også:
Den amerikanske bevisbyrde og de muslimske lande
4. oktober 2001
‘USA har en klokkeklar forpligtelse til at løse striden med Afghanistan på fredelig vis’
28. september 2001
Hænderne væk fra Afghanistan!
22. september 2001 – KP 20, 2001
Reel accept af udlevering af Bin Laden
20. september 2001
USA vil også i krig med Irak – Taliban vil se beviser
19. september 2001
Hvad skete der egentlig den 11. september?
16. september 2001
Det afghanske folk har intet at gøre med Osama og hans medskyldige
Udtalelse fra den afghanske kvindeorganisation RAWA 14. september 2001
USA forbereder krig mod Afghanistan – og mod .. .
12. september 2001

Netavisen 14. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne