EU-topmødet i Laeken: Hundredtusind vil demonstrere

Terrorkrigen gav anledning til ekstraordinær mødeaktivitet, men det ordinære halvårlige EU-topmøde (der altid finder sted ved afslutningen af en formandsperiode) finder sted på kongeslottet i Laeken i udkanten af Bruxelles fredag den 14. og lørdag den 15. december. Og det er mere Union, der står på den officielle dagsorden: blandt andet udvikling af forfatningsprocessen henimod en forfatningskonference i 2004. Det er samtidig det sidste topmøde inden indførelsen af euro’en som fælles møntfod i hovedparten af EU-landene den 1. januar 2002.

Da EU’s regeringschefer mødtes til ordinært topmøde i Gøteborg under det svenske formandskab var der omfattende demonstrationer. Svensk politi skød mod demonstranter – og det retslige efterspil er endnu ikke afsluttet.
Nu ventes der 100.000 demonstranter til Bruxelles i forbindelse med det ny topmøde.
Allerede torsdag – dagen inden topmødet går i gang – forventes den største demonstration at finde sted. Den er indkaldt af Euro-LO – eller den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS), som den hedder, og forventes at tiltrække mange fagforeningsfolk og faglige aktivister. 80.000 regner arrangørerne med..

Grundlaget for EFS-demonstrationen er langt fra en platform mod en stærkere Union. Der er tværtimod en række krav til styrkelse af Unionen sammen med velfærdskrav og krav om arbejde. F.eks. vil EFS have en koordineret budgetpolitik og fælles skattepolitik. Dansk LO deltager ikke – angiveligt på grund af ‘temperamentsforskelle’
I grundlaget stilles også krav om ‘mere Europa’:
‘Vi ønsker også et Europa, der er i stand til at leve op til sit ansvar i verden. Med sin sociale model kan og må Unionen bidrage til at kontrollere nutidens ukontrollerede globalisering, og således bane vej for en fremtid baseret på folkenes sande udvikling, på social retfærdighed og respekt for menneskerettigheder.
For at kunne matche disse udfordringer har vi brug for et Europa, der er både uafhængigt og stærkt’
, hedder det.

Det er socialdemokratisk EU-retorik. Men demonstrationen får massekarakter netop fordi EU ikke er alt det, de europæiske socialdemokrater påstår og siger, det kan blive. Det er og bliver monopolernes projekt og et nyliberalistisk projekt – og EFS demagogi er hul.
Men sådan er Unionen ikke – og den bliver heller ikke det paradis, der loves. Langt de fleste deltagere på den faglige demonstration vil protestere mod EU’s virkelighed – mod voksende arbejdsløshed, mod en krise hvis byrder væltes over på de arbejdende, for mere velfærd, bedre social sikkerhed. Det er sådanne krav i grundlaget – og ikke den socialdemokratiske ‘EU-vision’, der får folk på gaden. Og så kommer selvfølgelig også den faglige venstrefløj, som er modstander af hele Unionsprojektet. Også De Internationale Faglige Træf vil markere sig i Bruxelles – ikke mindst med franskmænd på en klassekampslinje. Fagforeningen CGT regner med at 10.000 af dens medlemmer vil deltage. Også ‘euromarcherne’ for arbejdsløse og udstødte, som har været gennemført i en årrække i forbindelse med topmøderne, deltager.

Skoleelevernes og de studerende EU-omspændende aktionsuge 10.-14. december afsluttes med deltagelse i den faglige demonstration. Deres aktioner har vendt sig mod nedskæringer, privatisering og ‘markedsgørelse’ af uddannelsessystemet, som er en realitet eller er ved at blive gennemført i mange EU-lande, i overensstemmelse med de centrale planer. Der afgår busser fire steder fra i Danmark med deltagere, arrangeret af Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS).

Fredagens hoveddemonstration hedder ‘Et andet Europa for en anden verden’ og er organiseret af en bred koalition af partier og organisationer imod ‘nyliberalisme og krig’. De understreger – med tanke på Gøteborg og Genua – at demonstrationen er fredelig, når den prøver at nå hen til topmødet i Laeken. Blandt underskriverne er bl. a. Attac i Frankrig og Belgien, ‘Globalize Resistance’ (UK), humanitære og religiøse organisationer samt socialistiske partier og grupperinger.
Lørdag organiseres en fredsdemo i Bruxelles, der går til EU-kommissionen.

Der er et væld af sideløbende aktiviteter, herunder seminarer, en todages studenterkonference og endnu flere demonstrationer. Lørdag er der en anarkistisk demonstration og en demonstration organiseret af Reclaim The Streets, der planlægger at mødes til en fællesmanifestation.

Netavisen 10.december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater