Krigstrommerne buldrer igen fra USA

Krigstrommerne buldrer over verden fra Pentagon og Washington. Terrorkrigen skal fortsættes. Bliver det mod Somalia, Yemen og/eller Sudan under påskud af kamp mod al Qaeda? Eller mod Irak og/eller Nordkorea under påskud af ’tilintetgørelse af masseudryddelsesvåben’.

Det eneste der er sikkert er, at Bush-administrationen er fast besluttet på at fortsætte sin globale krig til sikring af det amerikanske økonomiske, politiske og militære verdensherredømme, når den nuværende krig mod Afghanistan kan proklameres som sejrrigt afsluttet – eller tilmed før.

Det fyger med krigsmål – og trommerne brager nu i to retninger: Den ene kalder til en fortsættelse af krigen mod lande som Somalia, Sudan og Yemen med det endelige opgør med bin Ladens Al Queda-netværk som påskud. Det støttes bla. af Toni Blair og England, og menes at ville kunne opretholde det meste af den nuværende krigskoalition – især i forhold til Somalia, hvis præsident har erklæret at amerikanske tropper er velkomne i hans ‘krig mod terrorisme’.
Den anden stortromme buldrer krig mod Irak og/eller Nordkorea. Bushs krav om adgang for våbeninspektører i en tale i mandags rettede sig til begge lande.

Hvad Irak angår ønsker Pentagon og indflydelsesrige krigsophidsende lobbyister at ‘Bush jr. gør jobbet færdigt’, som hans far ikke gennemførte: at styrte Saddam Hussein. Efter Golfkrigen har der været gennemført barbariske sanktioner mod Irak, som anslås at have kostet over 1.5 millioner mennesker livet. Og USA og England har fortsat bombardementer af irakiske mål og aldrig indstillet krigen helt.

Tony Blair og hans regering har offentligt udtalt sig imod en ny krig i stor skala mod Irak, mens den konservative opposition har erklæret sig for en sådan krig. Den tyske kansler Schröder har offentligt advaret mod en krig mod Irak. Det samme gælder Frankrig og Italien. Også Japan har udtrykt betænkeligheder. Bush vil have meget vanskeligt ved at opretholde sin krigskoalition med Irak som mål – og et angreb på Irak vil fjerne så godt som enhver støtte i Mellemøsten og skærpe hele den politiske situation i området. Fra Israel og Tyrkiet er der kommet signaler om støtte til en ny krig mod Irak.

Efter en blodig og beskidt amerikansk krig mod Nordkorea 1950-53, hvor USA begik en lang række indtil i dag ustraffede krigsforbrydelser, har den koreanske halvø været opdelt i to stater, der formelt har befundet sig i krig. I det amerikanske militær og på den stærke højrefløj har revanchismen været levende lige siden, for reelt set led USA nederlag i Koreakrigen og blev tvunget til at acceptere en folkedemokratisk (‘socialistisk’) stat. Siden har USA fastholdt Sydkorea i et militært jerngreb, som inkluderer mængder af deponerede masseudryddelsesvåben.

Den amerikanske terrorkrig har øjeblikkelig øget spændingerne på den koreanske halvø. Det er kommet til en skudepisode i ‘stødpudezonen’ mellem de to stater, og genforeningsforhandlingerne mellem nord og syd er blevet indstillet, ikke mindst som følge af at de amerikanske styrker i syd og den sydkoreanske hær er sat i højeste alarmberedskab og har truffet en række akutte krigsforberedelser i forbindelse med terrorkrigen.

Også samtalerne mellem USA og Nordkorea er blevet indstillet. I en artikel fra CILRECO, den internationale forbindelseskomité for genforening og fred i Korea, den 19. november hedder det under overskriften ‘Bush lægger forhindringer i vejen for genoptagelsen af samtalerne mellem DFRK og USA’, at USA benytter ‘antiterrorismen’ til at øge spændingerne og bringe freden på den koreanske halvø i fare:
Det internationale samfund bør have en rigtig forståelse af, hvorfor samtalerne ikke er genoptaget og lægge pres på den amerikanske administration for at stoppe alle dens militær handlinger for at øge spændingerne på den koreanske halvø, og for at fortsætte samtalerne mellem DFRK og USA uden yderligere betingelser.

I en anden artikel med overskriften ‘Tilbagetrækning af de amerikanske tropper fra Sydkorea er en forudsætning for den koreanske genforening’ understreges, at de amerikanske troppers fortsatte besættelse af Sydkorea siden 1945 var årsagen til delingen af den koreanske halvø, og har betydet ufattelig ulykke og lidelser for det koreanske folk.’USA har ingen undskyldninger for at beholde sine tropper i Sydkorea i den nuværende epoke og i lyset af det koreanske folks ønske om en uafhængig genforening.’

I tirsdags henstillede USA, Japan og Sydkorea til ‘at Nordkorea tager yderligere skridt til at bekræfte sin samarbejdsvilje om internationale anti-terror-initiativer og sin modstand mod international terrorisme’.
Dagen efter reagerede dele af den sydkoreanske presse med at advare USA mod at presse Nordkorea op i et hjørne.
Den sydkoreanske befolkning frygter et amerikansk angreb på Nordkorea og en fornyet krig mellem de to koreanske stater. Også dér ønsker man sig en fredelig genforening, uden amerikansk eller udenlandsk indblanding.
Internationalt vil en krig mod Nordkorea blive mødt med omfattende fordømmelse, og vil heller ikke kunne fastholde den nuværende krigskoalition. Og militært set udgør Nordkorea en meget vanskeligere modstander end den afghanske Taliban.

Irak har besvaret den amerikanske krigsretorik med erklæringer om, at landet er parat til at forsvare sig – og det har afvist det amerikanske krav om nye våbeninspektører. Det sidste hold blev, med rette, udvist for spionage til fordel for USA. I et interview med den arabiske TV-station Al Jazeera i Qatar sagde den irakiske vicepræsident Taha Yassin Ramadan tirsdag, at landet ikke råder over masseødelæggelsesvåben, og ingen forbindelser har til bin Laden:
Vi forventer altid ondskab og aggression fra den amerikanske administration. Vore forberedelser er altid på plads, erklærede han.

Se også:
USA: Skyldig i krigsforbrydelser i Korea
‘De amerikanske grusomheder er ikke noget som hører fortiden til’
Interview med den tidligere amerikanske justitsminister Ramsey Clark
Rumsfeld: Vi går efter slyngelstaterne
USA vil også i krig mod Irak
Irak: Bomber og blokade
Den uægte præsident

Netavisen 30. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne