Hemmelige amerikanske militærdomstole overalt

George W. Bush underskrev tirsdag et dekret, der tillader USA at oprette hemmelige militærdomstole overalt i verden. Det amerikanske militær kan i hemmelighed fange og idømme dødsstraf til personer, som USA anser for terrormistænkte hvor som helst i verden. Hverken “retssag” eller eksekvering skal komme til offentlighedens kendskab.

Almindelige love og retspraksis skal ikke følges ved de hemmelige militærdomstole. Dekretet gælder mennesker der ikke er amerikanske statsborgere, men som af USA militær anses som en trussel mod USA’s egen “Ny verdensorden”.
Dekretet har ikke været omtalt i de danske medier, men derimod i svenske og amerikanske som New York Times.

Bush underskrev en militær ordre, som giver ham et yderligere værktøj i krigen mod terrorisme og større muligheder for at stille terrorister for retten, udtalte Bush-administrationens talskvinde Anne Womack tirsdag.
At der er tale om rene fascistiske politistatsmetoder, som supermagten USA mener at have ret til at gennemføre over alt hvor det tjener deres interesser lader Buchs dekret til USA krigsminister Donald Rumsfeld ikke nogen tvivl om. Det giver det amerikanske militær ret til at fængsle og afsige dom over ikke-amerikanske statsborgere på et hvilket som helst sted – i eller udenfor USA.

Mistænkte er enhver, der har:
– deltaget i, hjulpet, tilskyndet eller konspireret til at begår handlinger af international terror, handlinger for at forberede sådanne, der har forvoldt, eller truet med at forvolde, eller som har til formål at forvolde skade eller lignende effekt for USA, dets indbyggere, dets nationale sikkerhed, udenrigspolitik eller økonomi.

Det angives at ved militærdomstolene er det ikke muligt at følge de love og beviskrav som gælder ved almindelige kriminalsager. Der kræves kun at to tredjedel af medlemmerne ved militærdomstolen er enige i skyldsspørgsmålet for at dømme en person.
Ifølge en talsmand fra Bush-administrationen skal rettergangene holdes hemmelige “for at skjule kilder og undersøgelsesmetoder og beviser, der kan være meget sensitive.”
De dømte har naturligvis ingen mulighed for hverken at anke dommen eller klage. Deres rettergang har officielt aldrig fundet sted.

Ekspert i international ret og krigsforbrydelser ved Columbia Universitet, Michael Ratner udtaler til Reuter, at de amerikanske myndigheder kan miste alt troværdighed, hvis de dømmer mistænkte terrorister ved militærdomstole af denne slags.

Netavisen 15. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne