Den hemmelige plan: Deling af Afghanistan

Den pakistanske avis The Frontier Post, der er kendt for sine gode forbindelser til ‘velinformerede regeringskilder’ og under Afghanistan-krigen flere gange har afsløret reelle sammenhæng, har i nogle artikler beskrevet en hemmelig amerikansk plan for opdeling af Afghanistan, som forberedes samtidig med at der også søges andre militære veje og politiske alternativer.

Ifølge avisen skal USA (på baggrund af mangelen på militær fremgang) være kommet overens med Rusland om fælles militæroperationer og en deling af landet langs etniske linjer, og nu søge tilslutning blandt koalitionspartnerne i EU og i landene omkring Afghanistan. Det skal have været et af emnerne for den amerikanske krigsminister Rumsfelds lynvisit til en række lande i begyndelsen af ugen.

Den nordlige del af landet skulle under navnet ‘Afghanistans Nordlige Republik’ udskilles som en selvstændig stat, domineret af etniske uzbekere og tadjiker (fra og omkring Nordalliancen), der straks skulle opnå ‘international anerkendelse’. Den skulle bruges som en base for at videreføre krigen for at knuse Taliban-regimet i den sydlige del af landet, domineret af den største etniske gruppe i Afghanistan, pashtunerne, hvor Taliban henter sin opbakning.
USA og Rusland skulle udstyre hæren med flere tropper og det mest moderne militære udstyr, indbefattet avancerede fly.

I enlidt anden udgave hedder det, at USA og Rusland planlægger selv at gennemføre et omfattende landangreb (sammen med Nordalliancen) fra marts næste år, når den afghanske vinter er forbi. Rusland og Nordalliancen skulle angribe fra det nordlige Afghanistan, USA fra det sydlige.
Forskellige militære kilder mener, at en besættelse af hele Afghanistan og nedkæmpelse af Taliban vil kræve indsættelse af omkring 400.000 soldater. Deraf skulle USA levere godt 100.000, England godt 30.000 – og Rusland op til 250.000.

Rusland ville blive den dominerende magt i Nordafghanistan, USA i Sydafghanistan.
Det ville samtidig betyde en aftale mellem disse to store imperialistmagter om indflydelsesfærer i Kaukasien og Centralasien, som traditionelt ikke har været amerikansk, men sovjetisk indlydelsesområde – og omkring det store bytte: regionens enorme oliereserver.

Se også USA i afghansk hængedynd

Kommunistisk Politik 23, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne