Demokratiet og EU

OFFENTLIGT MØDE
TORSDAG DEN 8. NOVEMBER
I
VALBY MEDBORGERHUS
BILLARDLOKALET 1. SAL
KL. 19.30

Hvad betyder EU-medlemsskabet for demokratiet i kommunen?

Niels Eriksen, cand. mag., 2 år i Bruxelles for Folkebevægelsen mod EU
Lars Grenaa, studerende, opstillet til Borgerrepræsentationen for APK, ArbejderPartiet Kommunisterne

Oplæg og diskussion – ingen entré

EU’s generelle økonomiske politik – Udliciteringer – Strukturfonde –
Interreg – Øresundsregionen – Lobbyismen og subnationale niveauer

Hvad betyder det alt sammen for
– de beslutninger, der tages i Borgerrepræsentationen?
– hvilke beslutninger, der tages andre steder, direkte eller indirekte?
– arbejdsforholdene på arbejdspladserne i kommunen?
– servicen overfor borgerne?

Hvor meget eller hvor lidt kan besluttes demokratisk i kommunen?

Arr. Valbyborgere mod Unionen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne