EU-hær mod ‘indre fjender’

Den franske ministerpræsident Jospin vil have udvidet EU-hærens (udrykningsstyrken Rapid Reaction Force’s) mandat til at gælde Unionens ‘indre sikkerhed’ og egne grænser. Den skal kunne sættes ind mod ‘den indre fjende’.

Jospin sagde i en tale ved Militærakademiet i Paris den 25.9., at EU-hæren ikke længere skal begrænses til aktioner udenfor EU.
Den civile sikkerhed, EU-landenes militære styrker og samarbejdet mellem landenes civile og militære styrker bør lægges sammen for at beskytte Unionen og Unionens grænser. Bl.a. bør der oprettes fælles militære Unions-luftstyrker, citerer det franske Dagblad Libération Jospin for at sige.

Unionens “tænketank” Center for European Policy Studies (CEPS) har netop offentliggjort en bedømmelse af, hvilke skridt Unionen ‘bør’ tage. EU vil blive stillet over for valget mellem et Fort Europa og et Åbent Europa. Det må forventes, at der kommer mere retsligt samarbejde, især en styrkelse af Europol (som er et EU-politi), siger CEPS.

Andre af de projekter, der er under forberedelse i øjeblikket indbefatter en civil ‘Hurtig Udrykningsstyrke’, som skal kunne sætte politistyrker ind i Europas nærområder, forslag om en EU-anklagemyndighed og et EU-grænseværn.

CEPS påpeger også, at begivenhederne i USA bør sætte fart i de politiske bestræbelser for at få dannet den EU-udrykningsstyrke (Rapid Reaction Force), der skal være klar i 2003, og som sandsynligvis får deltagelse i den amerikanske globale krig mod terrorisme som én af sine vigtigste opgaver.

Om de ydre relationer anføres det, at det er vigtigt at forbedre Tyrkiets forehold til EU efter terrorangrebene den 11. september, fordi Tyrkiet både geografisk og politisk indtager en nøglestilling.

EU’s justist- og indenrigsminister besluttede på deres møde torsdag i sidste uge at gøre EUROJUST til en permanent juridisk institution for politiets efterforskning i Unionen. Dermed er endnu et vigtig skridt taget for skabelsen af et fælles juridisk grundlag i Unionen. EUROJUST blev besluttet på EU-topmødet i Tammerfors 1999, og har siden december 2000 år fungeret på midlertidig basis.

Torsdagens møde fastlagde en køreplan for den “anti-terror aktion” , som EU-lederne besluttede forrige fredag. Det betyder bl. a. en udvidelse af EUROPOLs beføjelser og arbejdsfelter og EUROPOL’s aktionsmuligheder, specielt omkring EU-topmøder.

Indenrigsministrene i EU behandlede desuden en udvidelse af beføjelser til at lukke Schengen-landenes interne landegrænser ved lejligheder med særlig sikkerhedsrisiko, som f.eks. EU-topmøder.

Alle disse skridt forklares med “kampen mod terrorisme”. EU-ledernes forslag til “anti-terrorlovgivning” er så upræcis i sine formuleringer, at enhver, der er modstander af Unions politiske og sociale strukturer kunne falde ind under betegnelsen terrorist.

Fort Europa er ikke bare mure, der skal holde Den 3. Verdens befolkning ude. Fort Europa er også mure der skal spærre Unionens kæmpende arbejdere inde.

Netavisen 1. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater