FNs sikkerhedsråd vedtager vidtgående antiterrorisme-resolution

Med udgangspunkt i angrebene den 11. september i USA har FNs sikkerhedsråd lørdag morgen dansk tid hastebehandlet og enstemmigt vedtaget en vidtrækkende antiterrorisme-resolution. Det skete på dets møde nr. 4385 med resolution 1373 (2001), der betegner terrorisme som ‘en trussel mod den internationale fred og sikkerhed’ og udtrykker ‘dyb bekymring over stigningen af terrorhandlinger motiveret af intolerance og ekstremisme, i forskellige områder af verden’.

Det sker før og op til åbningen af den årlige generalforsamling på mandag, der indleder en debat om terrorbekæmpelse, der forventes afsluttet på fredag. Diskussionen vil blive indledt af FNs generalsekretær Kofi Annan, og med et særligt indlæg fra New Yorks borgmester Giulinani. 145 af FNs 189 medlemslande forventes at komme med indlæg i debatten.

Sikkerhedsrådet, som domineres af en række stormagter med USA i spidsen, har imidlertid ikke villet afvente debatten i generalforsamlingen, men vedtog den mest omfattende antiterrorisme-resolution i organisationens historie. Den vil blive opfattet som en godkendelse af de militære operationer mange steder i verden, i første omgang især omkring Afghanistan, som USA har bygget op til siden terrorangrebet. Sikkerhedsrådet udtalte sig ikke om, at USA – ifølge FNs egne statutter – er forpligtet til at løse konflikten med Taliban-styret omkring Usame Bin-Laden med fredelige midler.

Resolution 1373 (2001) betegnes i pressemeddelelsen fra FN som en ‘vidtrækkende og sammenhængende resolution med skridt og strategier til at bekæmpe international terrorisme’. Den opfordrer alle lande til i løbet af de næste 90 dage at rapportere om gennemførelsen af dens bestemmelser, og sikkerhedsrådet har nedsat en komité, der skal overvåge dens gennemførelse. Staterne skal øjeblikkeligt gå sammen om at forhindre og undertrykke terrorisme gennem øget international koordination og ved ‘fuld gennemførelse af de relevante internationale resolutioner om terrorisme’.

Nogle hovedpunkter:

– Alle stater skal forhindre og undertrykke økonomisk finansiering af terrorisme og kriminalisere tilvejebringelse af sådanne midler, herunder økonomiske indsamlinger. Staterne opfordres til øjeblikkeligt at indefryse alle fonde, finansielle midler og økonomiske resourcer til rådighed for ‘de som begår eller prøver at begå terrorhandlinger samt personer og enheder, som handler på vegne af terrorister’.

– Stater skal afholde sig fra at yde nogen form for støtte, ‘aktiv eller passiv’, til enheder eller personer, der er indblandet i terrorhandlinger, tage de nødvendige skridt til at forhindre sådanne og nægte ly til sådanne, der finansierer, planlægger, støtter og begår terrorhandlinger og udlade at sikre dem andre sikre opholdssteder. Stille alle sådanne for retten samt styrke grænsekontrollen for at forhindre bevægelighed.

– Staterne skal øge deres internationale koordination, give tidlige advarsler om evt. forestående terrorangreb, udveksle informationer på en lang række områder om kriminalitet der kan have forbindelse med terrorisme, om terrorgrupper og mistænkte terrorister; stoppe terroristers mulighed for asyl og sikre udlevering af alle terrormistænkte til det land, hvor de mistænkes for terrorisme.

Sikkerhedsrådets resolution udtrykker bekymring over ‘den nære sammenhæng mellem international terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, narkotika, hvidvaskning af penge og ulovlig transport atomare, kemiske, biologiske og andre dødbringende materialer’ og understregede behovet for at øge koordinationen på alle niveauer, fra det enkelte land til delområder, hele regioner og globalt.
Sikkerhedsrådets omfattende resolution vil danne et juridisk grundlag for den forcerede antiterrorlovgivning og terroroprustning, som allerede er i fuld gang i mange lande, Danmark indbefattet.

I forbindelse med USA’s bestræbelser for at opbygge en international anti-terrorkoalition har USA pludselig lovet at betale sin kæmpemæssige gæld til FN. Sikkerhedsrådets medlemslande, indbefattet Rusland og Kina, har tilsluttet sig eller støtter den amerikanske koalition. Både Rusland og Kina bekæmper i forvejen separatistiske og nationale uafhængighedsbevægelser, som de betegner som ‘terroristiske’.
Der er al mulig grund til at frygte, at denne resolution af mange stater, indbefattet USA og de øvrige stormagter i sikkerhedsrådet, vil tolke den i overensstemmelse med deres politik – og forpligte det øvrige verdenssamfund til at anerkende disse.

For USA er terrororganisationer bevægelser, der modsætter sig USA’s interesser. Hvor bred definitionen på terrorisme er, fremgik af nogle bemærkninger fra George Bush under den indonesiske præsident Megawatis nylige USA-besøg. Her sagde han, at USA var helt klar over, at mange NGOer var dæk- og frontorganisationer for terrorgrupper.
(Se: Bush og Megawati).
For Israel er der ingen grænser for palæstinensisk terrorisme.
For Tyrkiet er PKK og andre kurdiske organisationer terrororganisationer. Ifølge denne resolution skal Danmark udlevere personer mistænkt af Tyrkiet for tilknytning til disse til tortur, fængsel og mulig dødsstraf . . .
O.s.v.

Der eksisterer ikke bare muligheder for misbrug i mange retninger. Den er uundgåelig. Ved at udvide sit mål fra egentlig organiseret international terrorisme – groft sagt: kriminalitet begået af terrorister eller terroristgrupper uden for deres eget land, og som også rammer udenlandske civile – til en general krigserklæring mod alt, hvad de enkelte lande kan definere som ‘terror’, ‘terrorister’ og ‘terrorgrupper’ er der åbnet en bred motorvej for omfattende politisk og national undertrykkelse og forfølgelser, for grove krænkelser af menneskerettigheder og demokrati. Ikke bare af internationale terrororganisationer, men af nationale befrielsesbevægelser, revolutionære partier og organisationer og tilmed progressive NGOer. Af antiimperialister, antikapitalister, globaliseringsmodstandere og antiracister. Og mange andre.

Eller som George W. Bush sagde det den 25. september:
‘Vi vil bruge tid og anstrengelser og de nødvendige midler ikke bare for at finde disse – de onde, som gjorde hvad de gjorde mod Amerika den 11. september – dette er en større kampagne mod enhver som hader frihed, enhver som ikke kan fordrage hvad USA og vores allierede og venner står for.’ (Se Bush hos FBI)

Den bitre, men uundgåelige konklusion: FN er købt som gidsel for USA og USAs politik i denne situation. Sikkerhedsrådets stormagter kaster ild på bålet i en verdenssituation, der er fyldt med farer for folkene.

Se også:

FNs sikkerhedsråds resolution 1373 (2001) Engelsk
USA’s officielle liste over terroristorganisationer Engelsk
‘USA har en klokkeklar forpligtelse til at løse striden med Afghanistan på fredelig vis’
EU: Fælles terrorlovgivning undergraver de demokratiske rettigheder
Terror, terrorister, terrororganisationer
Amerikansk-støttet terrorisme uden for USA

Netavisen 29. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne