‘EU: Verdenssamfundets progressive kraft’

Det officielle Danmark vil ikke afvise en Unionsforfatning, selvom befolkningen er imod.
I går gav Mogens Lykketoft regeringens bud på en Union i danske kulører – en ‘Vision for år 2010’, af en stærk global europæisk supermagt.

Den danske regering har ellers som stort set den eneste i unionslandene hårdnakket opretholdt en øredøvende tavshed om den tyske kansler Schröder og hans ivrige vissengrønne udenrigsminister Joschka Fischers forslag om unionsforfatning, formaliseret EU-regering og tokammerparlament.

Det er ikke fordi regeringens udmelding om Unionen har været afventet i spænding. Da Lykketoft endelig trådte frem var det da også med det forventede ‘svage ja’ til union som forbundsstat med sin egen forfatning. Et lige præcist hørligt fremstammet ja – mest så den danske befolkning af unions- og unionsforfatningsmodstandere ikke rigtig bemærker det. Og indsyltet i talløse fraser, der kaster et rosenrødt skær over de europæiske monopolers EU, der skal sikre dem selv og EU-landene global fremgang og globale profitter.

Men Lykketoft optrådte højlydt på en anden måde. Sjældent har man hørt en lignende kærlighedserklæring til Den europæiske Union. Den danske udenrigsminister lovsang EU som verdens ‘progressive supermagt’, som dens håb og fremtid, i mange vers.

Sådan ser Lykketofts ‘Vision 2010’ for EU ud med hans egne ord:
“Hvad er da essensen i dét, jeg håber og tror om EU 2010 ?
Ved at forpligte os i et stærkt europæisk samarbejde har vi bidraget til en bedre verden.
EU spiller sin naturlige rolle som verdenssamfundets progressive kraft i kampen for en globalt bæredygtig udvikling. EU spiller i samarbejde med FN og NATO en afgørende rolle for international konfliktløsning, afspænding og nedrustning.
Den største del af EU’s udvidelse mod øst er gennemført. Den historiske deling af Europa er overvundet.
EU-samarbejdet er blevet organiseret mere åbent – og mere effektivt. Mennesker synes, at EU beskæftiger sig med de væsentlige udfordringer.
Vi ikke er blevet mindre danske, fordi vi samarbejder bedre. Vor samfundsmodel har vist styrke og livskraft og er en inspiration for andre europæere.
Derfor har vi fået langt større engagement og opbakning om det europæiske projekt.”

Kodeordet er EU som ‘verdenssamfundets progressive kraft’ – en moralsk supermagt, som imødegår globaliseringens såkaldte negative konsekvenser:

” Verdens uorden er kendetegnet ved mangel på tilstrækkeligt stærke globale organisationer og aftaler – og ved eksistensen af kun én supermagt, der aktuelt regeres af meget stærk tro på markedskræfterne og de nationale egeninteresser.
Det er EU, der har det bedste udgangspunkt for at modvirke verdens uorden.
EU er i dag det eneste nogenlunde effektivt organiserede regionale samarbejde i verden. (…)
I denne sammenhæng er EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik en positiv og vigtig faktor (…)
Repræsenteret ved Solana som Ministerrådets Høje Repræsentant plus EU-formandskabet og udenrigskommissær Patten – er EU i færd med engagere sig mere aktivt i løsningen af konflikter verden over (…)
EU har en central rolle i hele verdenssamfundet (…)
EU er reelt vores slagkraftige, progressive platform i kamp for global menneskelig udvikling.’

Alle og enhver må da kunne forstå, at et så vidunderligt påfund som EU må have sin egen forfatning (som Lykketoft kalder en ‘forenklet traktat’, suppleret med en ‘mere teknisk’). Og med hele det propagandistiske menneskerettighedscharter inkorporeret, som blev vedtaget som en ‘politisk erklæring’ på Nicetopmødet.
Nice-beslutningerne var som bekendt til afstemning i et enkelt EU-land, traditionelt det mest positive: Irland – hvor selve traktaten faldt med et brag. (Og derfor skal irerne så på unionsdemokratisk vis stemme om, så der kan komme ‘langt større engagement og opbakning om det europæiske projekt’.)

Lykketoft ser selvfølgelig nødvendigheden af både at slippe af med resterne af ‘de danske forbehold’ og af at styrke ‘de europæiske institutioner’ med flere medlemmer, når den moralske supermagt skal spille en mere afgørende rolle i verden.
Men af mange grunde stritter han lidt imod Schröder og Co.s tyskinspirerede model for et to-kammersystem og en stærk unionsregering. M.h.t. tokammersystemet tilslutter han sig den engelske Toni Blairs forslag om et kammer bestående af repræsentanter for de nationale parlamenter. Lykketoft mener, at det skal bestå af folk fra parlamenternes Europaudvalg, ligeligt repræsenteret mellem landene og med en rent ‘overvågende’ funktion. Her blæser det ligefrem rød-hvidt i vinden!

Der er reelt intet nyt i det danske udspil. Og heller ikke noget nyt i ‘Vision 2010‘ som mest af alt er en snakken uden om ‘Forfatning og føderation 2004’. Uanset hvor meget Lykketoft taler om unionen som et ‘samarbejde af selvstændige nationer’ er det et hviskende ja til føderationen med egen grundlov – og et rungende ja til EU som imperialistisk supermagt.
Talen viser ikke Lykketoft som statsmand – men som imperialist og monopollakaj.
Dermed være ikke sagt, at der ikke er grund til at beskæftige sig mere med den: den bør tværtom studeres særdeles grundigt og særdeles kritisk. Den rummer alle de demagogiske argumenter for EU, som eurosocialdmeokraterne og deres venner kan diske op med. Ikke minst forsøger den at fremstille EU som en modvægt mod globaliseringen, som en kontrolmekanisme over for monopolerne o.s.v., o.s.v. – sammenfattet i begejstringsbrølet ‘EU er reelt vores slagkraftige, progressive platform i kamp for global menneskelig udvikling.’

Nej – EU er et af kapitalens redskaber til at drive den imperialistiske globalisering fremad – på et traktatfæstet nyliberalt grundlag. Lykketoft gentager den imperialistiske globaliserings største løgn, når han siger:
” Globalisering er kodeordet for den vældige forandring i økonomi, teknologi, jobmuligheder og levevilkår, der foregår, og som med stor hast spreder sine virkninger til alle hjørner af kloden. Gamle job forsvinder og nye frembringes i meget højt tempo. Hele industrier flyttes rundt mellem lande og verdensdele.
Verden som helhed bliver uden al tvivl rigere af udviklingen. Globaliseringen betyder vækst i produktion, handel og produktivitet. Også mange fattige lande får del i denne fremgang.”

Verden som helhed bliver ikke rigere af udviklingen. Den imperialistiske globalisering skaber ikke vækst, men bremser væksten. Det er i sidste ende en afspejling af den stadig stærkere modsætning mellem de fremskredne produktivkræfter og de tilbagestående, privat- og monopolkapitalistiske produktionsforhold. Væksten bliver langsommer under globaliseringen, det store flertal af verdens befolkninger bliver fattigere, en stor del af verdens lande bliver fattigere – mens en håndfuld milliardærer og nogle tusinde store monopoler – amerikanske, europæiske, japanske og enkelte andre – underlægger sig alle led og grene i de nationale og det globale samfund.
Det bliver svært for Lykketoft at bilde verdens fattige ind, at EU repræsenterer verdens håb og fremtid. Det bliver også svært at overbevise de europæiske og danske arbejdere eller den danske befolkning.
Men han forsøger af bedste evne – som en lakaj må gøre det!

Regeringsudspillet har været længe og grundigt forberedt – også som et socialdemokratisk partiudspil og et udspil for den reaktionære del af fagbevægelsen. Som et led i denne koordination gennemførte Dansk Metal en ‘grundlovskonference’ på Christiansborg i onsdags. Her fremlagde formand Max Bæhring og de to professorer Hjalte Rasmussen og Henning Koch et forslag til en nyformulering af de paragraffer, der drejer sig om suverænitetsoverdragelse.
Dansk Metal går ind for en grundlovsrevision – der skal tilpasse den danske forfatning til unionsstaten og dens forfatning, som efter planen skal fastlægges i 2004.
Angiveligt for at grundlovssikre ‘den danske velfærd’ – reelt for at integrere Danmark (juridisk) modsætningsfrit i supermagt EU.

Det store fremstød for EU-forfatningen er således begyndt. Det er det korte af det lange – og hele unionslobbyen aktiveres.
Det er nu den folkelige modstand, arbejderbevægelsen og antiglobaliseringsbevægelsen må komme på mærkerne – eller blive taget ved røven!

KP-Netkommentar 24. august 2001

Studer også
Mogens Lykketofts tale
Metals Pressemeddelelse samt Forslag til grundlovsrevision

Og læs
Nice og unionsforfatningen
Charteret: Led i Unionsforfatningen
Forfatningskonferencen 2004
Schröder: Planen for forbundsstat EU er klar
Danmark udenfor EU


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater